Uvodni nagovor ob jubilejni 10. konferenci dnevi prava zasebnosti in varovanja informacij

Štirje najbolj pogosti pojmi jubilejne, desete konference bodo digitalizacija, umetna inteligenca, zasebnost in varnost.

Razmah umetne inteligence, ki smo mu bili priča v minulem letu, postavlja digitalizacijo na precej višjo raven. Smo pripravljeni? Seveda nismo, a ne bomo čakali, temveč se moramo hitro povzpeti na ta vlak, da ne bo odpeljal brez nas. Če smo doslej obdelavo osebnih podatkov obvladovali z različnimi, včasih tudi nezahtevnimi sistemi umetne inteligence ali zgolj s posamičnimi analitičnimi algoritmi, moramo zdaj hitro razviti znanje in postopke upravljanja, da bomo odgovorno upravljali obdelavo osebnih podatkov, s postopki, ki so podprti z zahtevnimi sistemi umetne inteligence, vse to pa ima lahko izredno velik vpliv na posameznika, procese in človekove pravice.

Evropska komisija je v zadnjem obdobju sprejela cel niz uredb, ki podpirajo digitalno preobrazbo in s svojimi določbami omogočajo odgovoren razvoj in upravljanje digitalnega poslovanja oziroma delovanja organizacij. Akt o podatkih, akt o upravljanju podatkov, akt o marketinških trgih, akt o digitalnih storitvah in akt o umetni inteligenci so sorodni Splošni uredbi ter povezani z njo. Poudarili bomo področja, sorodna varstvu osebnih podatkov, in v ospredje postavili dodatne izzive, ki jih bomo reševali v prihodnosti.

Začetna točka pa bo ZVOP-2, ki je v enem letu od začetka veljavnosti prinesel nove izzive ter s tem večje in manjše dileme. V tem letu smo tudi poiskati nekatere rešitve, obravnavali pa bomo tudi še nerešena vprašanja.

Svojo nalogo zagotavljanja skladnosti lahko uspešno izvajamo le, če dobro poznamo obdelave osebnih podatkov. Le tako namreč znamo opredeliti vloge subjektov in porazdeliti odgovornosti, le tako znamo opredeliti tveganja za pravice posameznikov in tudi oblikovati ustrezne ukrepe. Ta izkušnja je zelo koristna tudi pri upravljanju umetne inteligence. Kar nekaj konceptov in izkušenj lahko prenesemo s področja varstva osebnih podatkov (GDPR) – privacy by design, DPIA , transparentnost, pravice posameznikov …

Bojana Pleterski, programska vodja konference, direktorica Info hiše