Internetskom stranicom www.privacy-days.com je u posjedu i njome upravlja INFO HOUSE, savjetovanje i obrazovanje d.o.o., Likozarjeva 14, 1000 Ljubljana, Slovenija (u daljnjem tekstu Info House).

Fotografije, logotipi i drugi grafički sadržaj te tekstovi na www.privacy-days.com su zaštićeni autorskim pravima, zato nije dozvoljeno njihovo preuzimanje, reprodukcija, distribucija ili obrada. Širenje poveznice do internetske stranice www.privacy-days.com ne smatra se distribucijom.

Pri prijavi za konferenciju bit ćete preusmjereni na web stranicu za prijavu koju posjeduje i kojom upravlja Uradni list RS d.o.o. Kako biste koristili sadržaj tih drugih internetskih stranica, kojima se pristupa praćenjem poveznice s www.privacy-days.com, koriste se opći uvjeti navedeni na određenoj pojedinoj internetskoj stranici.