Dr. Veronika Fikfak

Dr. Veronika Fikfak

Dr. Veronika Fikfak

Veronika Fikfak je izredna profesorica človekovih pravic na Univerzi v Kopenhagnu, kjer vodi ERC Projekt Spodbujanje k uresničevanju človekovih pravic. Delovala je na Univerzi v Cambridgu, Evropskem sodišču za človekove pravice, UNESCU, Meddržavnem sodišču v Haagu in angleškem ministrstvu za pravosodje. Doktorirala in magistrirala je na Univerzi v Oxfordu.