Vasja Rebec

Vasja Rebec

Vasja Rebec

Vasja Rebec je direktor podjetja SRC Infonet, vodilnega ponudnika informacijskih sistemov za slovenske zdravstvene ustanove. Že več kot 20 let je aktivno vpet v soustvarjanje javnega zdravstvenega sistema, med drugim je bil v Bolnišnici Golnik zaposlen kot namestnik direktorja za upravno in poslovno področje. Poglobljeno razume poslovne modele, tehnološke trende v zdravstvu in učinke digitalne preobrazbe zdravstvenih sistemov. Je član več strokovnih združenj, sodelovanje v svetih zavodov Onkološki inštitut v Ljubljani in Splošna bolnišnica Brežice pa je še utrdilo njegovo prepričanje, da zdravniki in pacienti od digitalizacije v zdravstvu pričakujejo, da so sistemi medsebojno interoperabilni in varni, da je z e-zdravjem in drugimi rešitvami lahko pacient polno vključen v proces zdravljenja, da se z oskrbo na daljavo učinkovito zmanjšujejo hospitalizacije in povečuje učinkovitost zdravstvenega osebja