UTE KALLENBERGER

UTE KALLENBERGER

UTE KALLENBERGER

Od leta 2013 je Ute Kallenberger vodja inšpekcijskih pregledov v enoti za nadzor in izvrševanje pri Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov (EDPS), ki je neodvisni organ Evropske unije za varstvo podatkov in zagotavlja dobro prakso pri varstvu osebnih podatkov in zasebnosti v institucijah in organih EU. Ko je leta 2011 prišla k EDPSP je Ute pripravila smernice o vprašanjih varstva podatkov v obliki mnenj, sklepov in smernic Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, zlasti o pravicah, odgovornosti in preglednosti posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.