Tina Kraigher Mišič

Tina Kraigher Mišič

Tina Kraigher Mišič

Tina Kraigher Mišič je strokovna direktorica Info hiše. Pred tem je bila svetovalka pri Informacijskem pooblaščencu, kjer se je ukvarjala s področjem varstva osebnih podatkov, pacientovih pravic in dostopa do informacij javnega značaja. Odločala je v konkretnih postopkih kot tudi pripravljala pripombe na predloge predpisov. Kot EU ekspert je sodelovala v TAIEX projektih. Je avtorica in predavateljica v Sloveniji in tujini.