Tina Kraigher Mišič

Tina Kraigher Mišič

Tina Kraigher Mišič

Tina Kraigher Mišič je stručna direktorica Info Hiše. Prije toga bila je savjetnica pri Povjereniku za informiranje Republike Slovenije, gdje se bavila zaštitom osobnih podataka, pravima pacijenata i pristupom informacija od javnog značaja. Odlučivala je u specifičnim postupcima te je pripremala komentare na prijedloge propisa. Kao stručnjak za EU, sudjelovala je na TAIEX projektima. Autor je i predavač u Sloveniji i inozemstvu.