Tanja Kavran

Tanja Kavran

Tanja Kavran

Tanja Kavran je izvršna direktorica Društva za marketing Slovenije. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani na smeri trženje. Ima več kot petnajstletne izkušnje v vodenju in marketingu, svojo pot je že kot študentka začela v tržnih raziskavah, najprej v Studiu marketing, pozneje v podjetju Gral-Iteo. Svojo poslovno pot je nadaljevala kot vodja marketinga v podjetju Unichem, se za tem za nekaj let posvetila samostojnim projektom, zdaj pa že od leta 2006 skrbi za vodenje Društva za marketing Slovenije, kjer je odgovorna za koordinacijo dela sekcij in vseh organov društva, skrbi za izvajanje in koordinacijo vseh aktivnosti ter vodi in odgovarja za finančno poslovanje društva.