Dr. Robert Leskovar

Dr. Robert Leskovar

Dr. Robert Leskovar

Dr. Robert Leskovar, univ. dipl. inž. rač. in inf. je že ob študiju razvijal programsko opremo za različna podjetja, nato delal kot raziskovalec in asistent v akademskem okolju, po doktoratu l. 2002 pa v raziskavah in razvoju v gospodarstvu.

V različnih vlogah – od razvijalca in raziskovalca do projektnega in produktnega vodje, razvojnega svetovalca ter v vodstvenih vlogah v upravi – je deloval v majhnih, srednjem in velikem podjetju, slednja sta bila mednarodna.

Od 2016 je direktor razvoja in interne informatike v srednje velikem podjetju Saop d.o.o., ki je del skupine Solitea a.s. in je vodilni lokalni ponudnik programskih rešitev ERP za gospodarstvo ter javne organizacije.