Prof. dr. Polonca Kovač

Prof. dr. Polonca Kovač

Prof. dr. Polonca Kovač

Prof. dr. Polonca Kovač je zaposlena na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani, kjer je nosilka predmetov na do- in podiplomskem študiju in raziskovalka, zlasti o evropeizaciji javne uprave, upravnem procesnem pravu in transparentnosti. Objavila je vrsto znanstvenih monografij, člankov in referatov na mednarodnih in domačih konferencah, deluje kot glavna urednica Central European Public Administration Review, je članica upravnega odbora Zveze šol in inštitutov za javno upravo v Vzhodni Evropi NISPAcee in sodirektorica skupine o pravu v javni upravi pri European Group of Public Administration ter svetovalka, npr. prek Svetovne banke, SIGMA, European Law Institute in mreže za evropsko upravno pravo ReNEUAL. Je dolgoletna izvajalka seminarjev in delavnic ter izpraševalka na izpitih iz upravnega postopka in inšpekcijskega nadzora, sodeluje pa tudi v programu nacionalne kvalifikacije za DPO.