Prof. Dr. Matthias Prinz LL.M.

Prof. Dr. Matthias Prinz LL.M.

Prof. Dr. Matthias Prinz LL.M.

Prof. dr. Matthias Prinz je študiral in doktoriral iz prava na Univerzi v Hamburgu LL.M. pa pridobil na na Harvard Law School. Zatem je opravil pravosodni izpit v New Yorku, kjer je leta 1984 postal odvetnik, leto kasneje je odvetnik postal še v Hamburgu. Prof. dr. Prinz je močno vplival na sodobno medijsko pravo, saj je sodeloval pri številnih odmevnih primerih na zveznem sodišču, nemškem ustavnem sodišče in na Evropskem sodišču za človekove pravice. Poleg tega je komentiral več kot 50 publikacij, namenjenih novinarjem in pravnim strokovnjakom, ki se ukvarjajo z vprašanji medijskega prava. Je soavtor dela „Medienrecht – Die zivilrechtlichen Ansprüche“ („Medijsko pravo – zahtevki zasebnega prava“).

Od leta 1997 se vse bolj ukvarja s poučevanjem, predavanji in predstavitvami na različnih univerzah. Od leta 2006 je častni profesor na FU Berlin, leta 2006 pa je bil soustanovitelj BerlinMediaProfessionalSchool.

Prof. dr. Matthias Prinz je zastopal tudi monaško princeso Carolino v slavnem primeru Von Hannover proti Nemčiji.