Miklavž Šef

strokovnjak za varnost, SIGOV-CERT, Urad vlade za informacijsko varnost

Miklavž Šef je zaposlen na Uradu Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost (URSIV) v oddelku SIGOV-CERT. Strokovne izkušnje s področja informacijskih tehnologij je pričel pridobivati konec 90ih, ko je delal kot tehnik na terenu. Že v tistem času se je srečal z različnimi IKT zlorabami, ki so osnovane na tehničnem in socialnem inženiringu. V času terenskega dela je pridobil veliko izkušenj ter realen varnostni vpogled tako pri mladih kot tudi starejših uporabnikih informacijskih tehnologij. Njegova poklicna pot ga je tako vodila v šolske vode, kjer je na osnovnih šolah učil tehnične predmete in poleg poučevanja skrbel še za IKT vsebine. Na zavodu je vzpostavil celoten IKT sistem, tako tehnični del kot tudi varnostno politiko, katerega je bil tudi skrbnik in je v uporabi še danes. Ves čas dela se je srečeval z varnostnimi in vsebinskimi vprašanji glede IKT, v šolstvu tudi s strani najmlajših in oseb s posebnimi potrebami. Tekom epidemije COVID19 je vzpostavil sistem in koordiniral delo na daljavo učiteljev in učencev. Prav tako je pripravil interno gradivo za učitelje »Izvedba dela na daljavo s pomočjo spletne učilnice« in bil skrbnik za celotni tehnični del dela na daljavo. V času dela v šolstvu je sodeloval na različnih slovenskih in mednarodnih IKT projektih, od kreiranja novih učnih pripomočkov, IKT opismenjevanja pedagoških delavcev, kot tudi poučevanja robotike in programiranja učencev v tujini s pomočjo slovenskih učencev. Po dveh desetletjih se je odločil, da se bolj specializira v razreševanju varnostnih incidentov in se je pridružil ekipi SIGOV-CERT na URSIV, kjer se ukvarja z varnostnim preverjanjem zavezancev in razreševanjem incidentov. Kljub temu še vedno ostaja povezan s pedagoškim delom, saj poučuje nekaj predmetov na večerni šoli.
Po izobrazbi je univerzitetno diplomirani učitelj matematike in fizike ter magister poučevanja tehnike in tehnologije. Formalne kompetence s področja IKT pa je pridobil na akreditiranem izobraževanju: Študijski Program Izpopolnjevanja iz Računalništva in Informatike na Fakulteti za matematiko in fiziko. Izpopolnjuje se tudi na različnih izobraževanjih v Sloveniji in tujini.

Miklavž Šef

Povezani dogodki

  • 18-04-2024 13:30

    Vdor! Kaj pa sedaj?