dr. Miha Dvojmoč

dr. Miha Dvojmoč

dr. Miha Dvojmoč

Doc. dr. Miha Dvojmoč je doktoriral s področja pravnih znanosti leta 2013. Svojo poklicno pot je pričel kot zaposlen v zasebno varnostnem podjetju, nadaljeval na Inšpektoratu Mestne občine Ljubljana in se na prošnjo ponovno preselil v zasebni sektor kot direktor poslovne enote, večjega varnostnega podjetja, varnostni menedžer in odgovoren za izvedbo najzahtevnejših varnostnih projektov. Služboval je tudi na Ministrstvu za notranje zadeve kot višji svetovalec na področju zasebnega varovanja, trenutno pa je docent na Fakulteti za varnostne vede, Univerze v Mariboru in že tretjič predsednik Detektivske zbornice Republike Slovenije, ter predsednik Društva za zasebno varovanje in državljansko samovarovanje.

Na področju varnosti in varnosti informacij, ter osebnih podatkov sodeluje s številnimi uglednimi subjekti javnega in zasebnega sektorja.

Varnost podatkov in tudi osebnih podatkov je sestavni del vseh področij delovanja, zato dr. Miha Dvojmoč že od leta 2008 poglobljeno spremlja svetovne trende na področju globalne in nacionalne varnosti, zasebne varnosti, detektivske dejavnosti, varnosti informacij, korporativne varnosti, obveščevalne dejavnosti in varstva podatkov.

Dr. Miha Dvojmoč je raziskovalno dejaven predvsem na področju zagotavljanja varnosti, s poudarkom na Integralni korporativni varnosti in korporativni obveščevalni dejavnosti, ter področjih zasebnega varovanja, detektivske dejavnosti in nedržavnih javnih nadzorstvenih institucij – npr. občinskega redarstva, ter prekrškovnega prava. Njegova bibliografija obsega izvirne znanstvene članke, pregledne znanstvene članke, strokovne članke, prispevke na konferencah tako znanstvenih kot strokovnih. Njegova bibliografija izkazuje izjemno strokovno dejavnost. Tako znanstvena produkcija kot strokovna dejavnost dokazujeta, da zna doc. dr. Miha Dvojmoč znanstvene dosežke pretvoriti v vsakodnevno dejavnost. Dr. Miha Dvojmoč je tako avtor številnih varnostnih načrtov, elaboratov in študij ter avtor ali soavtor večih izvedenskih mnenj, s katerimi še posebej dokazuje močni povezavi med znanstveno in strokovno dejavnostjo. Je tudi recenzent pri reviji, ki jo na FVV UM označujejo kot pomembno revijo na področju varnostnih ved.

Kot licenčni Coach pa je pomagal in svetoval že številnim uglednim podjetjem. Citat, ki ga kot osebo in vodjo zelo dobro opiše je:  “We are not a team because we work together. We are a team because we respect, trust, and care for each other.” (Vala Alshar)