Marjana Senčar Srdič

Marjana Senčar Srdič

Marjana Senčar Srdič

Od leta 2001 je pridobivala delovne izkušnje na področju informatike, informacijske varnosti, telekomunikacij in razvoja produktov, tako v manjših, kot velikih, mednarodnih podjetjih (nekdanji Hermes SoftLab, Hewlett Packard). V okviru A1 Slovenija je že nekaj let vključena v raziskovalno – inovacijske projekte in uvajanje novih tehnologij (NB-IoT, LTE-M, 5G in povezane rešitve in storitve). Je registrirana raziskovalka pri Agenciji za raziskovalno dejavnost RS (ARRS), aktivna v raziskovalni organizaciji, vodi vertikalo Mobilnost, transport in logistika v okviru Strateško razvojno-inovacijskega partnerstva Pametna mesta in skupnosti.