Maria Melkova

Maria Melkova

Maria Melkova

Maria Melkova radi u Microsoftu kao poslovni lider koji uvodi moderne tehnologije u područja suradnje, produktivnost i sigurnost. U srednjoj i istočnoj Europi upravlja s 24 okruga. Njezina pozornost usmjerena je na stvaranju novih suvremenih načina rada u okruženju korisnika i partnera Microsofta.

Marija, koja dolazi iz Rusije, radila je šest godina za Microsoft u Rusiji, potom dvije i pol godine za Microsoft u Turskoj, a sada u Sloveniji ima odgovornost za više država. Prije toga radila je u ruskoj distribucijskoj kompaniji kao direktorica marketinga, u japanskom proizvođaču elektronike široke potrošnje – Sharp – kao direktor za kadrovske i korporativne poslove te u PwC-u više uloga u marketingu i back office.

Marijino glavno obrazovanje je Povijest umjetnosti, čemu je pridodala menadžment i marketing te međukulturnu komunikaciju.