Maja Javoršek

Maja Javoršek

Maja Javoršek

Maja Javoršek je bila v času študija na Pravni fakulteti v Ljubljani aktivna članica delovne skupine, ki se je ukvarjala s primerjalno-pravnim vidikom ureditve človekovih pravic v ustavah svetovnih držav. Po opravljeni diplomi se je sprva zaposlila kot pripravnica in kasneje svetovalka na Ministrstvu za pravosodje RS, nato pa kot pripravnica na Višjem sodišču v Mariboru. Svojo poslovno pot je po opravljenem pravosodnem izpitu leta 2009 nadaljevala v Zavarovalnici Triglav, d.d., sprva kot strokovna sodelavka Arbitraže pri Zavarovalnici Triglav, d.d., nato pa kot svetovalka za skladnost poslovanja. Leta 2017 je bila imenovana za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v Zavarovalnici Triglav, d.d. Svoje znanje s področja skladnosti poslovanja in varstva podatkov izpolnjuje z udeležbami na mednarodnih in domačih izobraževanjih. Je članica DPO Kluba pod okriljem Info Hiše, mednarodnega združenja SCCE – Society of Corporate Compliance and Ethics, začasnega delovnega telesa za GDPR Slovenskega zavarovalnega združenja in AmCham delovne skupine za varstvo osebnih podatkov. Leta 2018 je opravila dodatno kvalifikacijo in pridobila certifikat Strokovnjakinja za varstvo osebnih podatkov.