Maja Javoršek

Maja Javoršek

Maja Javoršek

Maja Javoršek tijekom studija na Pravnom fakultetu u Ljubljani bila je aktivna članica radne skupine koja se bavila komparativnim i pravnim aspektom regulacije ljudskih prava u ustavima zemalja. Po završetku studija radija je kao pripravnik, a kasnije kao savjetnica u Ministarstvu pravosuđa Republike Slovenije te potom kao pripravnik na Višem sudu u Mariboru. Nakon polaganja pravosudnog ispita 2009. godine karijeru je nastavila u osiguranju Triglav d.d., u početku kao stručni suradnik, a zatim kao savjetnik za usklađenost u poslovanju. Godine 2017. imenovana je službenicom za zaštitu podataka u osiguranju Triglav d.d. Svoje znanje s područja poslovne usklađenosti i zaštite podataka usavršava sudjelovanje na međunarodnim i domaćim edukacijama. Članica je DPO kluba pod okriljem Info House, Međunarodne udruge SCCE – Society of Corporate Compliance and Ethics, Privremenog radnog tijela za GDPR Slovenskog osiguravajućeg udruženja i AmCham radne skupine za zaštitu osobnih podataka. Godine 2018. završila je dodatnu kvalifikaciju i dobila certifikat Stručnjakinja za zaštitu osobnih podataka.