Mag. Rosana Lemut Strle

Mag. Rosana Lemut Strle

Mag. Rosana Lemut Strle

Rosana je na Pravni fakultet v Ljubljani diplomirala z zagovorom diplomskega dela »Beveridgejev sistem socialne varnosti«, pod vodstvom mentorice dr. Anjute Bubnov Škoberne. Leta 2002 je opravila državni pravniški izpit in leta 2008 zaključila podiplomski študij na Pravni fakulteti v Ljubljani z zagovorom magistrske naloge »Obdelava osebnih podatkov na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije« pod vodstvom mentorja dr. Mitje Horvata.

Pripravništvo je opravila na Upravni enoti Litija, potem pa poklicno pot nadaljevala na Občini Litija in kasneje na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kjer je bila direktorica področja za obvezno zdravstveno zavarovanje. Od leta 2009 do 2014 je bila namestnica informacijske pooblaščenke za področje varstva osebnih podatkov, od 1.januarja 2015  je bila zaposlena v Odvetniški družbi Pirc Musar kot odvetniška kandidatka, februarja 2016 je na Odventiški zbornici zaprisegla kot odvetnica in marca 2016 postala partnerica v odvetniški družbi.

S 1.1.2023 nadaljuje z delom kot samostojna odvetnica. Odvetniška zbornica Slovenije ji je oktobra 2022 priznala status odvetnice specialistke za področje upravnega prava, področje prava varstva osebnih podatkov in dostopa do informacij javnega značaja.

​Je soavtorica komentarja Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in komentarja Splošne uredbe o varstvu podatkov. Na obeh omenjenih področjih deluje tudi kot strokovnjakinja Sveta Evrope in drugih mednarodnih združenj in kot predavateljica.

V letu 2018 je pridobila tudi certifikata Mednarodne organizacije strokovnjakov za zasebnost (International Organisation of Privacy Professionals- IAPP); certifikat za strokovnjaka za zasebnost Evrope (CIPP/E) in certifikat za managerja na področju zasebnosti (CIPP/M).