mag. Eva Kalan Logar

mag. Eva Kalan Logar

mag. Eva Kalan Logar

Mag. Eva Kalan Logar je diplomantka mednarodnih odnosov na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani ter magistra mednarodnega prava na Pravni fakulteti v Ljubljani.

Kot štipendistka Vlade RS se je takoj po zaključenem študiju zaposlila na Ministrstvu za zunanje zadeve RS, kjer je bila aktivno vključena tudi v projekt priprave in izvedbe predsedovanja Slovenije Svetu EU 2007. Pri Informacijskem pooblaščencu je zaposlena od novembra 2008, deluje pa na področju varstva osebnih podatkov. Med leti 2013 in 2019 se je kot državna nadzornica za varstvo osebnih podatkov ukvarjala predvsem z inšpekcijskimi in prekrškovnimi postopki, prenosi podatkov v tretje države, z mednarodnimi aktivnostmi in aktivnostmi dvigovanja zavedanja o varstvu osebnih podatkov. Kot strokovnjakinja je sodelovala v treh projektih medinstitucionalnega sodelovanja EU (v Srbiji, Črni gori in na Hrvaškem), sodelovala in koordinirala pa je tudi dva evropska projekta (projekt CRISP o certificiranju varnostnih produktov in storitev in projekt RAPiD.Si o ozaveščanju podjetij in posameznikov o reformi zakonodajnega okvira s področja varstva osebnih podatkov). Kot nacionalna strokovnjakinja je sodelovala pri Schengenski evalvaciji področja varstva osebnih podatkov na Švedskem.

Trenutno koordinira delo državnih nadzornikov, sodeluje pri oblikovanju usmeritev postopkov inšpekcijskega nadzora ter pri usklajevanju inšpekcijske prakse. Kot nacionalni strokovnjak zastopa Slovenijo v delovnih skupinah EU za varstvo osebnih podatkov v okviru Europola, Schengena, Eurodaca ter viznega in carinskega informacijskega sistema. Je članica dveh delovnih skupin Evropskega odbora za varstvo podatkov, in sicer za organe pregona in za prenose v tretje države.