Mag. Andrej Tomšič

namestnik, Informacijski pooblaščenec

Mag. Andrej Tomšič, namestnik, Informacijski pooblaščenec

Po končani gimnaziji se je vpisal na Ekonomsko fakulteto v Ljubljani, kjer je leta 2001 diplomiral z zagovorom diplomskega dela Informacijske ceste – infrastruktura digitalne ekonomije, strategije in pristopi. V letu 2002 se je zaposlil na Ministrstvu za informacijsko družbo, kjer je kot član eEUROPE+ 2003 Statistical Working Group deloval predvsem na področju metrike informacijske družbe in bil član naslednjih teles DG INFSO pri Evropski komisiji: eEUROPE +2003 Statistical Working Group, eAccessibility Expert Group, ENISA National Liaison Officer, eEUROPE 2005/ i2010 ter Safer Internet plus Management Committee.

Leta 2006 je magistriral iz informacijsko upravljavskih ved na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Pri Informacijskem pooblaščencu je zaposlen od maja 2006, ukvarja pa se predvsem s pravnimi, tehnološkimi in družbeno-ekonomskimi izzivi zasebnosti v informacijski družbi. Informacijskega pooblaščenca zastopa v mednarodni delovni skupini IWGDPT in EDPB Technolgy Expert Group ter DPO Network. Opravljen ima tečaj in izpit za vodilnega presojevalca za standard varovanja informacij ISO/IEC 27001:2013.

Mag. Andrej Tomšič

Povezani dogodki

  • 18-04-2024 10:20

    Usklajene akcije sodelovanja EDPB 2023/2024 o pooblaščenih osebah za varstvo podatkov in pravicah posameznikov

    Evropski odbor za varstvo podatkov (EDPB) je pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov ter pravico do dostopa do lastnih osebnih podatkov izbral kot temi usklajenih akcij sodelovanja (Coordinated Enforcement Framework– CEF) v letih 2023 in 2024. Na predavanju bodo predstavljeni cilji in rezultat…