mag. Andrej Tomšič

mag. Andrej Tomšič

mag. Andrej Tomšič

Mag. Andrej Tomšič diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani na temu diplomskog rada Informacijski putovi – infrastruktura digitalne ekonomije, strategije i pristupi. Godine 2002. zaposlio se u Ministarstvu za informacijsko društvo, gdje je radio kao član eEUROPE+ 2003 Statistical Working Group, gdje se prvenstveno bavio područjem mjerenja informatizacije društva. Također je bio član sljedećih tijela – DG INFSO pri Europskoj komisiji, eAccessibility Expert Group, ENISA National Liaison Officer, eEuropa 2005 i 2010, Safer Internet plus Management Committee.

Godine 2006. magistrirao je informacijski menadžment na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani. Od svibnja 2006. zaposlene je pri Informacijskom povjereniku gdje se pretežito bavi pravnim, tehnološkim i socioekonomskim izazovima privatnosti u informacijskom društvu. Predstavlja Povjerenika za informiranje u međunarodnoj radnoj skupini IWGDPT i podgrupi za tehnologiju Radne skupine iz članka 29. Završio je tečaj i ispit za vodećeg revizora za standard informacijske sigurnosti ISO/IEC 27001:2013.