Jennifer O’Sullivan

Jennifer O’Sullivan

Jennifer O’Sullivan

Jennifer O’Sullivan je namestnica irske informacijske pooblaščenke. Njena področja delovanja so izvajanje strategij in politik, upravljanje programov in sprememb ter izboljšanje procesov in operacij z izkušnjami v javnem, zasebnem in neprofitnem sektorju.

Jennifer trenutno vodi pobudo Regulativne strategije Informacijskega pooblaščenca, ki ponovno preučuje njeno poslanstvo in vlogo, strateške prednostne naloge in rezultate, ki jih IP želi doseči. Poleg tega vodi mednarodne dejavnosti Informacijskega pooblaščenca v okviru vse pomembnejše vloge v evropskem in svetovnem merilu, vključno z vključevanjem drugih organov za varstvo podatkov prek EDPB in drugih forumov.

Nadzoruje tudi operativne izboljšave in spremembe IP, vključno z izvajanjem kodeksov ravnanja in funkcij certificiranja.