Jennifer O’Sullivan

Jennifer O’Sullivan

Jennifer O’Sullivan

Jennifer O’Sullivan je zamjenica irskog Povjerenika za informiranje. Njezino područje rada uključuje strategiju i politiku upravljanje programima i promjene te poboljšanje procesa i operacija s iskustvom u javnom, privatnom i neprofitnom sektoru.

Jennifer trenutno vodi inicijativu Regulatorne strategije Povjerenika za informiranje, koja preispituje misiju i ulogu, strateške prioritete i rezultate koji se želi postići. Osim toga vodi međunarodne informacijske aktivnosti Povjerenika za informiranje na europskoj i svjetskoj razini, uključujući uključivanje drugih tijela za zaštitu podataka putem EDPB i drugih foruma. Također kontrolira operativna poboljšanja i promjene, zajedno s provedbom kodeksa ponašanja i funkcije certificiranja.