Jaka Repanšek

Jaka Repanšek

Jaka Repanšek

Jaka Repanšek osnivač je konzultantskog društva RePublis. Od 1996. godine djeluje u medijima, oglašavanju, tehnologiji i internetskim kompanijama. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Ljubljani (gdje je osnovao i uređivao novosti PamFil), te specijalistički poslijediplomski studij europskog prava (zajednički program Pravnog fakulteta u Ljubljani i Sveučilišta u Cambridge). Također je završio dvogodišnji poslijediplomski MBA studij na Sveučilištu u Kanzasu (SAD) – CIMBA. Repanšek je stekao stručnu kvalifikaciju – stručnjak za zaštitu osobnih podataka u prvoj generaciji polaznika i član je brojnih domaćih i međunarodnih stručnih udruženja te predavač na konferencijama i seminarima u Sloveniji i inozemstvu.