Ivana Žiljak

Ivana Žiljak

Ivana Žiljak

Ivana Žiljak je višja svetovalka Agencije za varstvo osebnih podatkov in njeno področje dela je povezano s spremljanjem skladnosti in izvajanjem predpisov, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov, vključno z izvajanjem postopkov, dajanja mnenj, priporočil in izvajanjem posvetovanj ter izobraževanja na različnih konferencah in podobnih izobraževalnih ustanovah. Aktivno je sodelovala pri delu podskupine delovne skupine iz člena 29 in zdaj sodeluje pri delu podskupine Evropskega odbora za varstvo podatkov (EDPB) v Bruslju. Kot del skupine AZOP trenutno sodeluje pri projektu EU T4DATA, ki vključuje organe za varstvo podatkov iz petih evropskih držav in evropske strokovnjake za varstvo podatkov z bogatimi izkušnjami pri usposabljanju različnih sektorjev. Njeno osebno interesno področje in nadaljnji strokovni razvoj je varovanje osebnih podatkov s poudarkom na hitrem tehnološkem razvoju digitalnega trga, zlasti na področju razvoja novih tehnologij.