Ivana Žiljak

Ivana Žiljak

Ivana Žiljak

Ivana Žiljak je viša savjetnica u Agenciji za zaštitu osobnih podataka te je njezino područje rada povezano sa praćenjem usklađenosti i primjenom propisa kojima je regulirano područje zaštite osobnih podataka što uključuje provedbu postupka, davanje mišljenja, preporuka te provođenje savjetovanja i edukacija na raznim konferencijama i sličnim edukativnim događanjima. 

Aktivno je sudjelovala u radu podskupina Radne skupine članka 29. te sada sudjeluje u radu podskupina Europskog odbora za zaštitu podataka (eng. European Data Protection Board (EDPB)) u Brussels-u. Kao dio tima AZOP-a trenutno radi na EU projektu T4DATA u kojem sudjeluju tijela za zaštitu osobnih podataka iz pet europskih zemalja i europski stručnjaci za zaštitu podataka s velikim iskustvom u obuci različitih sektora. Osobno područje zanimanja i daljnjeg profesionalnog razvijanja joj je zaštita osobnih podataka s naglaskom na brzi tehnološki razvoj digitalnog tržišta osobito u području razvoja novih tehnologija.