IRENE LOUIZIDOU NICOLAIDOU

IRENE LOUIZIDOU NICOLAIDOU

IRENE LOUIZIDOU NICOLAIDOU

Irene Loizidou Nikolaidou studirala je pravo na Nacionalnom i Kapodistrijskom sveučilištu u Ateni te također novinarstvo u istom gradu. Na Međunarodnom institutu za menadžment na Cipru (CIIM) stekla je titulu MBA. Također je akreditirani predstavnik CERD-a. Do imenovanja za Povjerenicu za informiranje 2015. godine bila je odvjetnica.

Tri uzastopna mandata također je bila gradski vijećnik Egkomija u Nikoziji. U okviru te funkcije bila je stalna članica udruženja općinskih vijeća Cipra na kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe i potpredsjednica nadzornog odbora kongresa do ljeta 2007.