Dubravka Dolenc

Dubravka Dolenc

Dubravka Dolenc

Dubravka Dolenc je diplomirala na Pravni fakulteti v Zagrebu, nato je opraviljala prakso na področju odvetništva in pravosodja. Po opravljenem pravosodnem izpitu se je zaposlila v hrvaški banki za obnovo in razvoj, kjer je opravljala dela za notranje in mednarodne zadeve, med drugim je vodila obdelave terjatev in pobiranja tujih terjatev HBOR kot regresivnega upnika. Nato je postala namestnica direktorja Agencije za varstvo osebnih podatkov, kjer je v določenem času opravljala funkcijo direktorja. Bila je aktivna članica delovne skupine iz člena 29 Direktive 95/46 v Bruslju in predavateljica na številnih strokovnih in znanstvenih srečanjih, prav tako je bila odgovorna za področje varstva osebnih podatkov in dostopa do informacij. Veliko energije in časa je namenila kampanjam proti sovražnemu govoru na internetu.