Dubravka Dolenc

Dubravka Dolenc

Dubravka Dolenc

Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu nakon čega odrađuje prirpravnički staž u odvjetništvu i sudstvu. Po položenom pravosudnom ispitu zapošljava se u  Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak gdje obavlja poslove s domaćim i međunarodnim elementom, a između ostalog je vodila i poslove procesuiranja odštetnih zahtjeva i naplate inozemnih potraživanja HBOR-a kao regresnog vjerovnika. Potom odlazi na mjesto zamjenice ravnatelja Agrencije za zaštitu osobnih podataka, gdje je u određeno vrijeme izvršavala i funkciju ravnatelja. Bila je aktivni član radne skupine iz članka 29. Direktive 95/46 u Bruxesselesu, predavač na brojim stručnim i znanstvenim skupovima te je također bila nadležna za područje zaštite osobnih podataka i prava na pristup informacijama, a i veliki dio svoje energije i vremena posvetila je kampanjama protiv govora mržnje na internetu.