Dr. Zoe Kardasiadou

Dr. Zoe Kardasiadou

Dr. Zoe Kardasiadou

Dr. Zoe Kardasiadou je pravnica specijalizirana za zaštitu podataka i prava u području ICT-a, uključujući i za zakonodavstvo o zaštiti potrošača. Doktorirala je na Pravnom fakultetu u Hannoveru u Njemačkoj. Od 1996. godine zaposlena je na području zaštite osobnih podataka. Od 2004. godine radi u grčkoj agenciji za zaštitu osobnih podataka, a od 2011. vodi odjel za reviziju. Bila je članica nekoliko zakonodavnih odbora i evaluirala prijedloge istraživačkih projekata na području zaštite podataka. Trenutno radi kao pravnica u EDPB-u.