dr. Mitja Pirc

dr. Mitja Pirc

dr. Mitja Pirc

Dr. Mitja Pirc je direktor za poslovno savjetovanje u Deloitte.

Prije toga vodio je Pristop Poslovno Savjetovanje i Indigo Consulting. Sada već više od 15 godina radi na području poslovnog savjetovanja, podatkovnih i analitičkih rješenja, razvoja novih koncepata poslovanja i marketinga te korištenja novih tehnologija u organizacijama. Savjetovao je više od 15 vodećih slovenskih, regionalnih i europskih kompanija iz sektora trgovine, proizvoda široke potrošnje, telekomunikacija, osiguranja, bankarstva, energetike, automobilske industrije i farmacije. Prije toga radio je za A.T.Kearney i SAS Institute. Predavao je na više od 200 poslovnih i marketinških konferencija i događaja. Diplomirao je teorijsku matematiku na Fakultetu za matematiku i fiziku u Ljubljani, na Stockholm School od Economics (SSE) stekao je magisterij iz međunarodnog poslovanja i ekonomije, a na Sveučilištu Pompeo Fabra (UPF) u Barceloni stekao je doktorat iz područja ekonomske znanosti i bihevioralne ekonomije. Predsjednik je Upravnog odbora DMS-a za razdoblje 2017. – 2020. godine.