Boštjan Trstenjak

Boštjan Trstenjak

Boštjan Trstenjak

Pred ustanovitvijo podjetja PRO-INTEGRA leta 2021 je Boštjan več kot 30 let delal v gospodarstvu. Večino svoje poslovne poti je opravljal delo na področju obvladovanja tveganja prevar in nadzora. Zadnjih 12 let je vodil posebno skupino usposobljenih preiskovalcev in nadzornikov, ki so bili v okviru korporativnega nadzora zadolženi za področje prodaje, logistike in nabave. Samoiniciativnost, želja po osebnem razvoju ter vključevanje na druga poslovna področja so ga med drugim pripeljala do člana nadzornega sveta, člana revizijske komisije, predsednika sveta delavcev in pooblaščenca za korporativno integriteto v največji slovenski energetski družbi Skupini Petrol.

Njegova zavezanost k visoki stopnji osebne integritete, poštenost in transparentnost so njegova vodila tudi na samostojni poti. V sodelovanju s tujimi in domačimi partnerji, podjetjem in organizacijam nudi svetovalne in tehnične rešitve v obliki vzpostavljanja in ohranjanja sistemov poslovne integritete, upravljanja s tveganji, vzpostavitve in upravljanja notranjih poti za prijavo kršitev, preiskovanja prevar ter izobraževanja in usposabljanja.

Poleg izobraževanja na fakulteti za management, je opravil vrsto drugih izobraževanj, pridobil znanja, veščine in kompetence na področju, profesionalnega razvoja vodij, čustvene inteligence, managementa kriznih situacij, korporativnega upravljanja, upravljanja ISO standardov, varstva osebnih podatkov, informacijske varnosti, vodenja preiskav, preprečevanja prevar, goljufij ter korupcije.