ALESSANDRO MANTELERO

ALESSANDRO MANTELERO

ALESSANDRO MANTELERO

Alessandro Mantelero je izredni profesor za civilno pravo na Politehnični univerzi v Torinu in pravni strokovnjak za varstvo osebnih podatkov. Je poročevalec Sveta Evrope za umetno inteligenco in varstvo osebnih podatkov.

Leta 2016 je bil imenovan za strokovnega svetovalca Sveta Evrope za pripravo smernic o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v svetu Big Data. Deluje kot strokovnjak za varstvo podatkov, Big Data in umetno inteligenco za Mednarodno organizacijo dela, Agencijo Evropske unije za temeljne pravice, Urad visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice (OHCHR), italijansko ministrstvo za pravosodje in italijanskega organa za komunikacije (AGCOM).

Alessandro Mantelero je objavil tri knjige in je avtor več kot stotih člankov in poglavij o zakonodaji in tehnologiji, s posebnim poudarkom na varstvu podatkov, big data, AI, IoT, Industry 4.0 in pametnih mestih. Je član uredniškega odbora za pravo IT in varnostni pregled ter sodelavec urednika pri evropskem pregledu zakonodaje o varstvu podatkov.