Aleš Senica

Aleš Senica

Aleš Senica

Aleš Senica, univ. dipl. pravnik, vodi oddelek Spremljanje regulative in preventiva v Sektorju skladnost poslovanja in krepitev integritete NLB d.d.. S področjem skladnosti poslovanja v bančništvu se ukvarja že več kot 13 let. V okviru skladnosti poslovanja se je ukvarjal tudi s področjem varstva osebnih podatkov ter od uvedbe GDPR dalje sodeloval pri implementaciji v okviru različnih delovnih skupin, na skupini za Varstvo osebnih podatkov v okviru Združenja Bank Slovenije ter opravljal funkcijo Pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov / DPO v bankah. Spremljanje aktualne zakonodaje in sprememb v pravnem okolju ter nasploh razvoj bančništva in digitalizacija, narekuje tudi nenehno skrb za skladno urejeno področje varstva osebnih podatkov v banki.