prijavljeni

CRM kodaIme konferenceIme prijaviteljaPriimek prijaviteljaE-pošta prijaviteljaPodjetjeMatična številkaDavčna številkaNaslovPoštna številkaKrajDržavaDodatno sporočiloIzberi popustPopust za člane DPO klubaStrinjam se s pogojiImePriimeke-poštni naslovRavens zaposlitveDelovno področjeFunkcijaPanoga
CMP-01512-H0N7X Privacy Days Sonja Štramec-Nemec sonja.stramec.nemec@kclj.si UKC Ljubljana 5057272 52111776 Zaloška cesta 2 1000 Ljubljana Slovenia Zgodnja prijava do 8.marca – 20% popusta – 432 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

Sonja

Štramec-Nemec

sonja.stramec.nemec@kclj.si

Zaposlen

Pravo

Pravnik

Javni sektor

CMP-01512-H0N7X Privacy Days Bojana Slana bojana.slana@um.si UNIVERZA V MARIBORU 5089638 71674705 SLOMŠKOV TRG 15 2000 MARIBOR Slovenia Zgodnja prijava do 8.marca – 20% popusta – 432 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

Miha

Dvojmoč

miha.dvojmoc@um.si

Srednji managment

Drugo

Javni uslužbenc

Javni sektor

CMP-01512-H0N7X Privacy Days Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport 2632616 98577212 Kotnikova ulica 5 1000 Ljubljana Slovenia Zgodnja prijava do 8.marca – 20% popusta – 432 EUR+ddv, Popust za 2 ali več udeležencev iz istega podjetja – 10% popusta – 486 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

Katja

Gregorčič Belšak

katja.gregorcic-belsak@gov.si

Zaposlen

Pravo

Javni uslužbenc

Javni sektor

CMP-01512-H0N7X Privacy Days Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport 2632616 98577212 Kotnikova ulica 5 1000 Ljubljana Slovenia Zgodnja prijava do 8.marca – 20% popusta – 432 EUR+ddv, Popust za 2 ali več udeležencev iz istega podjetja – 10% popusta – 486 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

Klavdija

Eržen

klavdija.erzen@gov.si

Zaposlen

Pravo

Javni uslužbenc

Javni sektor

CMP-01512-H0N7X Privacy Days Maja Pečan IzobrazevalniCenter@nlb.si NLB d.d. 5860571 91132550 Trg republike 2 1520 Ljubljana Slovenia Zgodnja prijava do 8.marca – 20% popusta – 432 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

FILIP

SLOVŠA

filip.slovsa@nlb.si

Zaposlen

Drugo

Strokovni sodelavec

Bančništvo

CMP-01512-H0N7X Privacy Days Anja Kristan anja.kristan@nlbskladi.si NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 46788719 Tivolska cesta 48 1000 Ljubljana Slovenia 50% popusta za člane DPO Kluba – 270 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

Maja

Hostnikar

maja.hostnikar@nlbskladi.si

Zaposlen

Pravo

Pravnik

Bančništvo

CMP-01512-H0N7X Privacy Days Sandra Muršec sandra.mursec@pertunina.eu Perutnina Ptuj d.o.o. 5141966 54003121 Potrčeva cesta 10 2250 Ptuj Slovenia Zgodnja prijava do 8.marca – 20% popusta – 432 EUR+ddv, Popust za 2 ali več udeležencev iz istega podjetja – 10% popusta – 486 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

Nataša

Šegula

natasa.segula@perutnina.eu

Top managment

Pravo

Direktor

Drugo

CMP-01512-H0N7X Privacy Days Sandra Muršec sandra.mursec@pertunina.eu Perutnina Ptuj d.o.o. 5141966 54003121 Potrčeva cesta 10 2250 Ptuj Slovenia Zgodnja prijava do 8.marca – 20% popusta – 432 EUR+ddv, Popust za 2 ali več udeležencev iz istega podjetja – 10% popusta – 486 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

Janez

Hrastnik

janez.hrastnik@perutnina.eu

Top managment

IT

Direktor

Drugo

CMP-01512-H0N7X Privacy Days Laura Petan laura.petan@bankart.si Bankart d.o.o., Ljubljana 1244272 99311623 Celovška cesta 150 1000 Ljubljana Slovenia Zgodnja prijava do 8.marca – 20% popusta – 432 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

Laura

Petan

laura.petan@bankart.si

Zaposlen

Menedžment/Upravljanje/Nadzor

Strokovni sodelavec

Bančništvo

CMP-01512-H0N7X Privacy Days Laura Petan laura.petan@bankart.si Bankart d.o.o., Ljubljana 1244272 99311623 Celovška cesta 150 1000 Ljubljana Slovenia Zgodnja prijava do 8.marca – 20% popusta – 432 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

Barbara

Bukovec

barbara.bukovec@bankart.si

Srednji managment

Menedžment/Upravljanje/Nadzor

Pravnik

Bančništvo

CMP-01512-H0N7X Privacy Days Aleš Senica ales.senica@nlb.si NLB d.d. 5860571 91132550 TR2 1000 Ljubljana Slovenia

»dodatna kotizacija predavatelja«.

Redna cena – 540 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

Aleš

Senica

ales.senica@nlb.si

Srednji managment

Finance/Kontroling

Menedžer/Vodja/Produktni vodja

Bančništvo

CMP-01512-H0N7X Privacy Days Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja 2178982 25845837 Dunajska 160 1000 Ljubljana Slovenia Zgodnja prijava do 8.marca – 20% popusta – 432 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

MARIJAN

RUS

MARIJAN.RUS@GOV.SI

Zaposlen

Pravo

Javni uslužbenc

Kmetijstvo/Gozdarstvo

CMP-01512-H0N7X Privacy Days Barbara Blatnik barbara.blatnik.gdpr@kclj.si Univerzitetni klinični center Ljubljana Zaloška cesta 7 1000 Ljubljana Slovenia

Pozdravljeni,
Dr. Zebec Koren je član DPO kluba (cena drugačna).

Popust za 2 ali več udeležencev iz istega podjetja – 10% popusta – 486 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

Barbara

Blatnik

barbara.blatnik.gdpr@kclj.si

Zaposlen

Administracija

Strokovni sodelavec

Javni sektor

CMP-01512-H0N7X Privacy Days Barbara Blatnik barbara.blatnik.gdpr@kclj.si Univerzitetni klinični center Ljubljana Zaloška cesta 7 1000 Ljubljana Slovenia

Pozdravljeni,
Dr. Zebec Koren je član DPO kluba (cena drugačna).

Popust za 2 ali več udeležencev iz istega podjetja – 10% popusta – 486 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

Sonja

Štramec Nemec

sonja.stramec.nemec@kclj.si

Zaposlen

Pravo

Javni uslužbenc

Javni sektor

CMP-01512-H0N7X Privacy Days Barbara Blatnik barbara.blatnik.gdpr@kclj.si Univerzitetni klinični center Ljubljana Zaloška cesta 7 1000 Ljubljana Slovenia

Pozdravljeni,
Dr. Zebec Koren je član DPO kluba (cena drugačna).

Popust za 2 ali več udeležencev iz istega podjetja – 10% popusta – 486 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

Marko

Zebec Koren

marko.zebec@kclj.si

Zaposlen

Drugo

Javni uslužbenc

Javni sektor

CMP-01512-H0N7X Privacy Days UVHVVR 59739746 Dunajska 22 1000 Ljubljana Slovenia Zgodnja prijava do 8.marca – 20% popusta – 432 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

Natalija

Cesar

natalija.cesar@gov.si

Srednji managment

Kadri/HR

Javni uslužbenc

Javni sektor

CMP-01512-H0N7X Privacy Days Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. 5848091 50250957 Dunajska cesta 22 1000 Ljubljana Slovenia Zgodnja prijava do 8.marca – 20% popusta – 432 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

Dino

Zadnikar

dino.zadnikar@triglavzdravje.si

Zaposlen

Drugo

Menedžer/Vodja/Produktni vodja

Zavarovalništvo

CMP-01512-H0N7X Privacy Days Odvetniška pisarna Jadek&Pensa d.o.o. 1582275 26673380 Tavčarjeva ulica 6 1000 Ljubljana Slovenia Zgodnja prijava do 8.marca – 20% popusta – 432 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

Urša

Horvat Kous

ursa.horvat@jadek-pensa.si

Zaposlen

Pravo

Notar/Odvetnik/Sodnik/Tožilec

Drugo

CMP-01512-H0N7X Privacy Days Brigita Levičar brigita.levicar@modra.si Modra zavarovalnica d.d. 9999999 21026912 Dunajska 119 1000 Ljubljana Slovenia 50% popusta za člane DPO Kluba – 270 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

Brigita

Levičar

brigita.levicar@gmail.com

Zaposlen

IT

Analitik

Zavarovalništvo

CMP-01512-H0N7X Privacy Days Brigita Levičar brigita.levicar@modra.si Modra zavarovalnica d.d. 9999999 21026912 Dunajska 119 1000 Ljubljana Slovenia 50% popusta za člane DPO Kluba – 270 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

Jure

Erznožnik

jure.erznoznik@modra.si

Zaposlen

Svetovanje

Svetovalec

Zavarovalništvo

CMP-01512-H0N7X Privacy Days Ksenja Hiti ksenja.hiti@paywiser.com Paywiser d.o.o. 8640084 92701221 Bravničarjeva ulica 13 1000 Ljubljana Slovenia Zgodnja prijava do 8.marca – 20% popusta – 432 EUR+ddv, Popust za 2 ali več udeležencev iz istega podjetja – 10% popusta – 486 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

Ksenja

Hiti

ksenja.hiti@paywiser.com

Srednji managment

Svetovanje

Svetovalec

Bančništvo

CMP-01512-H0N7X Privacy Days Ksenja Hiti ksenja.hiti@paywiser.com Paywiser d.o.o. 8640084 92701221 Bravničarjeva ulica 13 1000 Ljubljana Slovenia Zgodnja prijava do 8.marca – 20% popusta – 432 EUR+ddv, Popust za 2 ali več udeležencev iz istega podjetja – 10% popusta – 486 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

René

Sansoni

rene.sansoni@paywiser.com

Top managment

Kibernetska varnost

Menedžer/Vodja/Produktni vodja

Bančništvo

CMP-01512-H0N7X Privacy Days Vesna Ložak Polanec amanda.h.ponjevic@karanovicpartners.com VESNA LOŽAK POLANEC – ODVETNICA 70865396 Dunajska c. 163 10000 Ljubljana Slovenia Zgodnja prijava do 8.marca – 20% popusta – 432 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

Vesna

Ložak Polanec

amanda.ponjevic@karanovicpartners.com

Samozaposlen

Pravo

Pravnik

Energetika/Okolje

CMP-01512-H0N7X Privacy Days Doris Kocet doris.kocet@zd-lendava.si Zdravstveni dom Lendava 5801923 36612235 Kidričeva 34 9220 Lendava Slovenia Zgodnja prijava do 8.marca – 20% popusta – 432 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

Goran

Jambrović

goran.jambrovic@zd-lendava.si

Zaposlen

IT

Javni uslužbenc

Javni sektor

CMP-01512-H0N7X Privacy Days Doris Kocet doris.kocet@zd-lendava.si Zdravstveni dom Lendava 5801923 36612235 Kidričeva 34 9220 Lendava Slovenia Zgodnja prijava do 8.marca – 20% popusta – 432 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

Staša

Gjerek

stasa.gjerek@zd-lendava.si

Zaposlen

Pravo

Pravnik

Javni sektor

CMP-01512-H0N7X Privacy Days Lea Bele lea.bele@adriaplin.si Adriaplin d.o.o. 5865379 55956149 Dunajska 7 1000 Ljubljana Slovenia Zgodnja prijava do 8.marca – 20% popusta – 432 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

Simona

Penca

simona.penca@adriaplin.si

Zaposlen

Drugo

Drugo

Energetika/Okolje

CMP-01512-H0N7X Privacy Days JASNA OREŠIČ jasna.oresic@zav-sava.si ZAVAROVALNICA SAVA D.D. 44814631 ULICA EVE LOVŠE 7 2000 MARIBOR Slovenia Zgodnja prijava do 8.marca – 20% popusta – 432 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

TJAŠA

KUKOVIČ

tjasa.kukovic@zav-sava.si

Zaposlen

Pravo

Specialist

Zavarovalništvo

CMP-01512-H0N7X Privacy Days Barbara Godec tajnistvo@arnes.si ARNES 5618100 65799739 Tehnološki park 18 1000 Ljubljana Slovenia

Udeleženka Maja Turščak bo koristila povabilo za brezplačno udeležbo dodatne osebe, ki ga je dobil Tomi Dolenc kot sodelujoči na konferenci.

Zgodnja prijava do 8.marca – 20% popusta – 432 EUR+ddv, Popust za 2 ali več udeležencev iz istega podjetja – 10% popusta – 486 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

Branka

Esih

branka.esih@arnes.si

Top managment

Pravo

Javni uslužbenc

Javni sektor

CMP-01512-H0N7X Privacy Days Barbara Godec tajnistvo@arnes.si ARNES 5618100 65799739 Tehnološki park 18 1000 Ljubljana Slovenia

Udeleženka Maja Turščak bo koristila povabilo za brezplačno udeležbo dodatne osebe, ki ga je dobil Tomi Dolenc kot sodelujoči na konferenci.

Zgodnja prijava do 8.marca – 20% popusta – 432 EUR+ddv, Popust za 2 ali več udeležencev iz istega podjetja – 10% popusta – 486 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

Sabina

Kuzma

sabina.kuzma@arnes.si

Srednji managment

Kibernetska varnost

Javni uslužbenc

Javni sektor

CMP-01512-H0N7X Privacy Days Barbara Godec tajnistvo@arnes.si ARNES 5618100 65799739 Tehnološki park 18 1000 Ljubljana Slovenia

Udeleženka Maja Turščak bo koristila povabilo za brezplačno udeležbo dodatne osebe, ki ga je dobil Tomi Dolenc kot sodelujoči na konferenci.

Zgodnja prijava do 8.marca – 20% popusta – 432 EUR+ddv, Popust za 2 ali več udeležencev iz istega podjetja – 10% popusta – 486 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

Maja

Turščak

maja.turscak@arnes.si

Srednji managment

Pravo

Javni uslužbenc

Javni sektor

CMP-01512-H0N7X Privacy Days Barbara Godec tajnistvo@arnes.si ARNES 5618100 65799739 Tehnološki park 18 1000 Ljubljana Slovenia

Udeleženka Maja Turščak bo koristila povabilo za brezplačno udeležbo dodatne osebe, ki ga je dobil Tomi Dolenc kot sodelujoči na konferenci.

Zgodnja prijava do 8.marca – 20% popusta – 432 EUR+ddv, Popust za 2 ali več udeležencev iz istega podjetja – 10% popusta – 486 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

Ana

Iglar

ana.iglar@arnes.si

Srednji managment

Pravo

Javni uslužbenc

Javni sektor

CMP-01512-H0N7X Privacy Days JASNA OREŠIČ jasna.oresic@zav-sava.si ZAVAROVALNICA SAVA D.D. 44814631 ULICA EVE LOVŠE 2000 MARIBOR Slovenia Popust za 2 ali več udeležencev iz istega podjetja – 10% popusta – 486 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

NATAŠA

EMERŠIČ

natasa.emersic@zav-sava.si

Zaposlen

Pravo

Drugo

Zavarovalništvo

CMP-01512-H0N7X Privacy Days JASNA OREŠIČ jasna.oresic@zav-sava.si ZAVAROVALNICA SAVA D.D. 44814631 ULICA EVE LOVŠE 2000 MARIBOR Slovenia Popust za 2 ali več udeležencev iz istega podjetja – 10% popusta – 486 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

KATJA

VOVK ŠUNKO

Katja.Vovk@zav-sava.si

Zaposlen

Pravo

Pravnik

Zavarovalništvo

CMP-01512-H0N7X Privacy Days Urška Draškovič urska.draskovic@sparkasse.si Banka Sparkasse 2211254 77752252 Cesta v Kleče 15 1000 Ljubljana Slovenia 50% popusta za člane DPO Kluba – 270 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

Petra

Koprivnikar

petra.koprivnikar@sparkasse.si

Zaposlen

Pravo

Pravnik

Bančništvo

CMP-01512-H0N7X Privacy Days Tanja picek tanja.picek@pop-tv.si Pro Plus, d.o.o. 5895081 48003069 Kranjčeva 26 1521 Ljubljana Slovenia Zgodnja prijava do 8.marca – 20% popusta – 432 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

Tanja

Picek

tanja.picek@pop-tv.si

Srednji managment

Marketing

Projektni vodja/Koordinator

Mediji/Agencije

CMP-01512-H0N7X Privacy Days Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve 5186722 96258420 Prešernova 25 1000 Ljubljana Slovenia

Plačilo državnega organa v 30 dneh po prejemu računa v skladu z javnofinančnimi predpisi.

Zgodnja prijava do 8.marca – 20% popusta – 432 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

Katarina

Zajec

katarina.zajec@ov.si

Zaposlen

Pravo

Pravnik

Javni sektor

CMP-01512-H0N7X Privacy Days JANJA MUHOVIČ janja.muhovic@telekom.si Telekom Slovenije, d.d. 5014018 98511734 Cigaletova 15 1000 Ljubljana Slovenia Zgodnja prijava do 8.marca – 20% popusta – 432 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

Jernej

Nemec

jernej.nemec@telekom.si

Top managment

Trajnost

Drugo

Telekomunikacije

CMP-01512-H0N7X Privacy Days Anja Dragman anja.dragman@vzajemna.si Vzajemna 1430521 87984385 Vošnjakova ul. 2 1000 Ljubljana Slovenia Zgodnja prijava do 8.marca – 20% popusta – 432 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

Polona

Kunstič

polona.kunstic@vzajemna.si

Zaposlen

Pravo

Pravnik

Zavarovalništvo

CMP-01512-H0N7X Privacy Days Maja Javoršek maja.javorsek@triglav.si Zavarovalnica Triglav, d.d. 5063345 80040306 Miklošičeva cesta 19 1000 Ljubljana Slovenia 50% popusta za člane DPO Kluba – 270 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

Maja

Javoršek

maja.javorsek@triglav.si

Zaposlen

Drugo

Svetovalec

Zavarovalništvo

CMP-01512-H0N7X Privacy Days Maja Javoršek maja.javorsek@triglav.si Zavarovalnica Triglav, d.d. 5063345 80040306 Miklošičeva cesta 19 1000 Ljubljana Slovenia 50% popusta za člane DPO Kluba – 270 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

Aleš

Bidar

ales.bidar@triglav.si

Zaposlen

Drugo

Svetovalec

Zavarovalništvo

CMP-01512-H0N7X Privacy Days ČASNIK FINANCE D.O.O. 1353942 19093535 Bleiweisova cesta 30 1000 Ljubljana Slovenia

udeležba kot “gostja”

Zgodnja prijava do 29. marca – 10% popusta – 486 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

Sandra

Babšek

sandra.babsek@finance.si

Zaposlen

Drugo

Menedžer/Vodja/Produktni vodja

Mediji/Agencije

CMP-01512-H0N7X Privacy Days Generali Investments d.o.o. 5834457 56687036 Dunajska cesta 63 1000 Ljubljana Slovenia

Dodatna oseba pri predavateljici Ani Pristolič (Generali Investments d.o.o.) – kotizacija brezplačna

50% popusta za člane DPO Kluba – 270 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

Maja

Benko

maja.benko@generali-investments.si

Zaposlen

Pravo

Svetovalec

Finančno in poslovno svetovanje

CMP-01512-H0N7X Privacy Days STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE 5022932 97093726 Litostrojska cesta 54 1000 Ljubljana Slovenia

izdana bo naročilnica

Zgodnja prijava do 29. marca – 10% popusta – 486 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

Eva

Kojek

eva.kojek@gov.si

Zaposlen

Pravo

Javni uslužbenc

Javni sektor

CMP-01512-H0N7X Privacy Days Sandra Janković sandra.jankovic@triglavzdravje.si Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. 9999999 50250957 Dunajska cesta 22 1000 Ljubljana Slovenia Popust za 2 ali več udeležencev iz istega podjetja – 10% popusta – 486 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

Sandra

Janković

sandra.jankovic@triglavzdravje.si

Zaposlen

Drugo

Drugo

Drugo

CMP-01512-H0N7X Privacy Days Ida Agović ida.agovic@prva.si Prva Osebna zavarovalnica, d.d. 2295431 86404024 Fajfarjeva 33 1000 Ljubljana Slovenia Zgodnja prijava do 29. marca – 10% popusta – 486 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

Katarina

Jeraj Podlesek

katarina.jerajpodlesek@prva.si

Srednji managment

Pravo

Pravnik

Zavarovalništvo

CMP-01512-H0N7X Privacy Days Četrta pot d.o.o 5337976 70696748 Planina 3 4000 Kranj Slovenia

Prijava za 1 dan –> 18.4.2024

Zgodnja prijava do 29. marca – 10% popusta – 486 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

Mirjana

Mitič

mirjana.mitic@cetrtapot.si

Zaposlen

IT

Projektni vodja/Koordinator

IT

CMP-01512-H0N7X Privacy Days Petra Stergar petra.stergar@gov.si Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 5022860 76953475 Štukljeva cesta 44 1000 Ljubljana Slovenia

.

Zgodnja prijava do 29. marca – 10% popusta – 486 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

Petra

Stergar

petra.stergar@gov.si

Zaposlen

Pravo

Javni uslužbenc

Javni sektor

CMP-01512-H0N7X Privacy Days Andreja Grca andreja.grca@bragg.group Oryx marketing d.o.o. 8506060 28456076 Litostrojska cesta 52 1000 Ljubljana Slovenia

Račun prosim pošljite na payments@bragg.group

Zgodnja prijava do 29. marca – 10% popusta – 486 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

Masa

Grohar

masa.grohar@bragg.group

Zaposlen

Pravo

Pravnik

IT

CMP-01512-H0N7X Privacy Days Maša Križman masa.krizman@gov.si Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje 2632608 64524485 Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenia Popust za 2 ali več udeležencev iz istega podjetja – 10% popusta – 486 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

Maša

Križman

masa.krizman@gov.si

Zaposlen

Pravo

Pravnik

Šolstvo

CMP-01512-H0N7X Privacy Days Maša Križman masa.krizman@gov.si Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje 2632608 64524485 Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenia Popust za 2 ali več udeležencev iz istega podjetja – 10% popusta – 486 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

Ines

Lipuš

ines.lipus@gov.si

Zaposlen

Pravo

Pravnik

Šolstvo

CMP-01512-H0N7X Privacy Days Ekrema Lipovič gp.ip@ip-rs.si Informacijski pooblaščenec 1867571 89502868 Dunajska cesta 22 1000 Ljubljana Slovenia

Brezplačna udeležba predstavnikov Informacijskega pooblaščenca 18. 4. 2024 odobrena s strani organizatorja.

Popust za 2 ali več udeležencev iz istega podjetja – 10% popusta – 486 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

Petra

Ratajec

petra.ratajec@ip-rs.si

Zaposlen

Drugo

Javni uslužbenc

Javni sektor

CMP-01512-H0N7X Privacy Days Ekrema Lipovič gp.ip@ip-rs.si Informacijski pooblaščenec 1867571 89502868 Dunajska cesta 22 1000 Ljubljana Slovenia

Brezplačna udeležba predstavnikov Informacijskega pooblaščenca 18. 4. 2024 odobrena s strani organizatorja.

Popust za 2 ali več udeležencev iz istega podjetja – 10% popusta – 486 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

Mateja

Telič

mateja.telic@ip-rs.si

Zaposlen

Drugo

Javni uslužbenc

Javni sektor

CMP-01512-H0N7X Privacy Days Jernej Bolka Jernej.Bolka@toyota.si Toyota Adria d.o.o. 9999999 52689271 Brnčičeva 51 1000 Ljubljana Slovenia Zgodnja prijava do 29. marca – 10% popusta – 486 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

Jernej

Bolka

jernej.bolka@toyota.si

Zaposlen

Drugo

Specialist

Avtomobilizem

CMP-01512-H0N7X Privacy Days Pavla Majcen dir@kp-ormoz.si Komunalno podjetje Ormož d.o.o. 5073049 66338441 Hardek 21C 2270 Ormož Slovenia Redna cena – 540 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

Pavla

Majcen

dir@kp-ormoz.si

Top managment

Okolje

Direktor

Energetika/Okolje

CMP-01512-H0N7X Privacy Days Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost 251642 48970271 Ulica gledališča BTC 2 1000 Ljubljana Slovenia

predavatelj – dodatna brezplačna prijava

Redna cena – 540 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

Nika

Todorovič

nika.todorovic.student@gov.si

Študent / dijak

Kibernetska varnost

Drugo

Javni sektor

CMP-01512-H0N7X Privacy Days Merkur zavarovalnica d. d. 5648246 74079778 Dunajska cesta 58 1000 Ljubljana Slovenia 50% popusta za člane DPO Kluba – 270 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

Gregor

Rigač

gregor.rigac@merkur-zav.si

Srednji managment

Pravo

Pravnik

Zavarovalništvo

CMP-01512-H0N7X Privacy Days Ana Zupanec ana.zupanec@infonet.si SRC Infonet d.o.o. 5472075 82345104 Cesta na Okroglo 7 4202 Naklo Slovenia Popust za 2 ali več udeležencev iz istega podjetja – 10% popusta – 486 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

Domen

Hvala

domen.hvala@infonet.si

Zaposlen

IT

Drugo

IT

CMP-01512-H0N7X Privacy Days Ana Zupanec ana.zupanec@infonet.si SRC Infonet d.o.o. 5472075 82345104 Cesta na Okroglo 7 4202 Naklo Slovenia Popust za 2 ali več udeležencev iz istega podjetja – 10% popusta – 486 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

Andraž

Istenič

andraz.istenic@infonet.si

Zaposlen

IT

Drugo

IT

CMP-01512-H0N7X Privacy Days Maja Boc maja.boc@gov.si Finančna uprava RS 77695771 Šmartinska cesta 55 1000 Ljubljana Slovenia

Brez kotizacije: uslužbenka je z dovoljenjem organizatorja (g. Bojana Pleterski) oproščena kotizacije, na podlagi dejstva, da bo Mitja Levstek, DPO FURS, udeleženec v okrogli mizi konference.

50% popusta za člane DPO Kluba – 270 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

Maja

Šinkovec

Maja.Sinkovec@gov.si

Zaposlen

Pravo

Javni uslužbenc

Javni sektor

CMP-01512-H0N7X Privacy Days Rok Kozamernik rok.kozamernik@bsi.si Banka Slovenije 5023912 92582087 Slovenska cesta 35 1000 Ljubljana Slovenia Popust za 2 ali več udeležencev iz istega podjetja – 10% popusta – 486 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

Rok

Kozamernik

rok.kozamernik@bsi.si

Zaposlen

Drugo

Strokovni sodelavec

Bančništvo

CMP-01512-H0N7X Privacy Days Rok Kozamernik rok.kozamernik@bsi.si Banka Slovenije 5023912 92582087 Slovenska cesta 35 1000 Ljubljana Slovenia Popust za 2 ali več udeležencev iz istega podjetja – 10% popusta – 486 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

Hermina

Govekar Vičič

hermina.govekar-vicic@bsi.si

Srednji managment

Drugo

Direktor

Bančništvo

CMP-01512-H0N7X Privacy Days Katja Potisk katja.potisk@mercator.si Poslovni sistem Mercator d.o.o. 5300231 45884595 Dunajska cesta 107 1000 Ljubljana Slovenia

Gratis kotizacija

Redna cena – 540 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

Katja

Potisk

katja.potisk@mercator.si

Zaposlen

Pravo

Pravnik

Trgovina

CMP-01512-H0N7X Privacy Days UKC Ljublajana Zaloška 2 1000 Ljubljana Slovenia Redna cena – 540 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

Zdenko

Garašević

zdenko.garasevic@kclj.si

Zaposlen

Drugo

Analitik

Javni sektor

CMP-01512-H0N7X Privacy Days Informacijski pooblaščenec RS 1867571 89502868 Dunajska cesta 22 1000 Ljubljana Slovenia

dodatna kotizacija predavateljice (prof. dr. Polona Kovač)

Redna cena – 540 EUR+ddv Da, strinjam se s splošnimi pogoji

Grega

Rudolf

grega.rudolf@ip-rs.si

Zaposlen

Pravo

Pravnik

Javni sektor