SPLOŠNI POGOJI

konference

10. Dnevi zasebnosti in varovanja informacij 2024

 

1. Splošno

Ti splošni pogoji urejajo pravila prijave in odpovedi prijave na konferenco 10. Dnevi zasebnosti in varovanja informacij 2024 (v nadaljevanju: konferenca), ki jo so-organizirata:

 • INFO HIŠA d.o.o., Likozarjeva 14, 1000 Ljubljana, in
 • URADNI LIST RS, d.o.o., Dunajska 167, 1000 Ljubljana.

Ti splošni pogoji so sestavni del vsake prijavnice za konferenco ne glede na obliko prijave. Vsaka oseba, ki se prijavi na konferenco, s prijavo potrjuje, da se strinja s splošnimi pogoji.

Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani konference (URL: www.privacy-days.com) in se lahko spreminjajo. V času prijave na konferenco veljajo splošni pogoji, ki so v času, ko je mogoča prijava, objavljeni na spletni strani www.privacy-days.com.

 

2. Prijava in plačilo kotizacije

2.1    Prijavnica

Prijava na dogodek se izvede:

 • z izpolnitvijo prijavnice v tiskani obliki,
 • z izpolnitvijo spletne prijavnice na spletni strani.

2.2    Podatki na prijavnici

Ob vsaki prijavi je ne glede na način prijave treba so-organizatorjema konference sporočiti naslednje podatke:

 • ime in priimek udeleženca,
 • kontaktni naslov e-pošte udeleženca,
 • telefonsko številko udeleženca,
 • oddelek oziroma funkcijo v podjetju,*
 • naziv podjetja,*
 • ID za DDV,*
 • ulico in hišno številko,
 • poštno številko in kraj,
 • ime in priimek kontaktne osebe za urejanje prijav (če je druga, kot je udeleženec),
 • telefon kontaktne osebe za urejanje prijav (če je druga, kot je udeleženec),
 • e-naslov kontaktne osebe za urejanje prijav (če je druga, kot je udeleženec),
 • žig in podpis prijavitelja na dogodek oziroma potrditev sprejema teh splošnih pogojev.

Podatki, označeni z *, so obvezni za pravne osebe.

2.3    Rok prijave

Prijava na konferenco je mogoča do datuma, ki je naveden na spletni strani konference. Soorganizatorja si pridržujeta pravico, da rok za prijavo na konferenco spreminjata.

2.4    Plačilo kotizacije

Na prijavnici in / ali na spletni strani konference so navedeni znesek kotizacije, kaj je vključeno v ceno kotizacije in pogoji plačila. 

Kotizacija mora biti plačana pred dnem konference na TRR 0201 0026 2210 269 z obvezno navedbo sklica, ki je objavljen na spletni strani konference.

Udeleženec konference najpozneje na prvi dan konference izkaže plačilo s potrdilom o plačilu. Plačana kotizacija je pogoj za udeležbo na konferenci.

Za proračunske uporabnike določili v predhodnih dveh odstavkih ne veljata. Proračunski uporabniki plačajo kotizacijo v roku 30 dni od dneva prejema računa.

2.5    Odpoved

Prijavo na konferenco je mogoče odpovedati le v pisni obliki, poslani po pošti na naslov: Uradni list Republike Slovenije d. o. o., Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov: seminarji@uradni-list.si ali po faksu na številko 01/425 14 18. Odpovedi, sporočenih po telefonu ali na naslov Info hiše d.o.o., so-organizatorja ne sprejemata.

Pisne odjave so-organizatorja upoštevata, če jih na naslov oz. številko, navedeno v prejšnjem odstavku prejmeta najkasneje 11. aprila 2024.

Če soorganizatorja prejmeta odjavo najkasneje 2. aprila 2024, vrneta 100 % plačane kotizacije.

Če soorganizatorja prejmeta odjavo najkasneje 11. aprila 2024 vrneta 80 % plačane kotizacije, 20 % plačane kotizacije pa zaračunata kot administrativne stroške. Pri poznejši odjavi ali ob neudeležbi na konferenci brez odjave soorganizatorja zaračunata polno kotizacijo.

Soorganizatorja si pridržujeta pravico do delne prilagoditve napovedane vsebine konference, spremembe lokacije konference ter do odpovedi konference zaradi višje sile.

 

3. Pogoji za udeležbo akreditiranih novinarjev na dogodkih

Novinarjem, ki se izkažejo z ustrezno akreditacijo (novinarsko izkaznico ali pisno izjavo uredništva, da bo novinar za potrebe medija pokrival konferenco in o tem napisal poročilo, članek, komentar ipd.), so-organizatorja omogočata udeležbo na konferenci po lastni presoji.

So-organizatorja imata kadarkoli pravico odreči novinarjem pravico do brezplačne udeležbe na konferenci ne glede na akreditacijo iz prejšnjega odstavka.

 

4. Vsebina

Vsebina konference izraža izključno stališča predavateljev in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni predavatelji, ali soorganizatorjev.

 

5. Ostalo

Za parkiranje in nočitev na kraju dogodka ter morebitne stroške, ki niso vključeni v ceno kotizacije, poskrbijo udeleženci sami, za kar so-organizatorja ne odgovarjata.

 

Pogoji uporabe vsebin spletne strani privacy-days.com

Spletna mesta www.privacy-days.com so last in v upravljanju družbe INFO HIŠA, svetovanje in izobraževanje, d.o.o., Likozarjeva 14, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: INFO HIŠA).

Fotografije, logotipi in druge grafične vsebine ter besedila na spletnih straneh www.privacy-days.com so avtorsko zaščiteni, zato zlasti ni dovoljeno njihovo prevzemanje, reprodukcija, distribucija ali predelava. Razširjanje povezave do spletnih mest www.privacy-days.com se ne šteje za distribucijo.

Ob prijavi na konferenco boste preusmerjeni na prijavno spletno stran, ki je v lasti in upravljanju URADNEGA LISTA RS d.o.o. Za uporabo vsebin teh in drugih spletnih strani, do katerih dostopate s sledenjem povezave s spletnih strani www.privacy-days.com, se uporabljajo splošni pogoji uporabe, navedeni na posamezni spletni strani.