Prijava

Prijavnica me »ne spusti« naprej. Možne težave:
*pri vnosu matične številke prosim vpišite 7-mestno številko (brez 3 ničel na koncu)
*telefonsko številko prosim vnesite brez presledkov
Please select a valid form
Pogoji ODJAV:
  1. Neplačilo predračuna in/ali neudeležba na konferenci ne pomeni avtomatske odjave s konference. V primeru, da se želite odjaviti morate to pisno sporočiti na akademija@finance.si ali na sandra.zidar@finance.si.
  2. Skrajni rok za morebitno odjavo brez stroškov je 6 delovnih dni pred dogodkom (zadnji dan za odjavo 9. november do 23.59). Če se odpoveste udeležbe do 5 delovnih dni pred konferenco (od vključno 10. 11. 2022 do 14. 11. 2022 do 15.00), vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 50% kotizacije
  3. Pri kasnejši odjavi kot 14. 11. 2022 do 15. ure, neudeležbi konference iz kakršnegakoli razloga ali v primeru, da odjava ni bila pisno poslana do predpisanega roka, se zaračuna celotna kotizacija.
  4. Če udeležba že prijavljene osebe ni možna zaradi višje sile, je možno prijaviti nadomestnega udeleženca. Prosimo vas le, da pisno sporočite ime in priimek osebe, ki bo nadomestila udeleženca.
  5. Račun boste prejeli po opravljeni storitvi.
Organizatorja si pridržujeta pravico do sprememb v programu in spremembe datuma in oblike izvedbe konference, o čemer bosta pravočasno obvestila vse udeležence.

Spoštovani

24. Poslovna konferenca Portorož bo potekala 17. in 18. novembra 2022 v Portorožu.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 041 904 206, Sandra Zidar, vodja projektov, PA Finance