4. DANI
PRAVA PRIVATNOSTI I SLOBODE IZRAŽAVANJA
12. I 13. TRAVANJ 2018
GRAD MOKRICE
PRIJAVA
PRIJAVA
Dani privatnosti i slobode izražavanja / Susret službenika za zaštitu podataka
Društvo Info House Slovenija te Info House Zagreb 12. i 13. travnja 2018. organiziraju veliku konferenciju u Mokricama prije primjene nove europske Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) koja na području zaštite osobnih podataka 25. svibanj 2018 donosi novosti za voditelje obrade i izvršitelje. Na Konferenciji će se također predstaviti prijedlog nove Uredbe o privatnosti i elektroničkim komunikacijama.
Tema
Europski parlament je 14. travnja 2016. godine potvrdio Uredbu Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i slobodnog kretanja istih - Opća uredba o zaštiti podataka. GDPR će nasljediti Direktivu 95/46/EZ i posljedično nacionalne zakone o zaštiti osobnih podataka, u Sloveniji Zakon o zaštiti osobnih podataka (ZZOP-1). Ministarstvo pravosuđa već je 4. listopada 2017. godine objavilo nacrt novog Zakona o zaštiti osobnih podataka (ZZOP-2) koji mora biti u skladu s GDPR te će regulirati područja koja GDPR ne uređuje (npr. biometrika i video nadzor).
Najvažnije novosti Opće uredbe su:
 • - bolja kontrola građana nad svojim osobnim osobnim podacima i lakši pristup njima te stroža regulacija dužnosti obavještavanja ispitanika o obradi njegovih osobnih podataka;
 • - pravo na zaborav ili brisanje i pravo na prijenos podataka;
 • - izričiti (informirani) pristanak na obradu osobnih podataka, što znači da se poduzeća više neće moći osloniti na "navodni pristanak";
 • - obavijest o upadu u zbirke osobnih podataka u roku od 72 sata;
 • - javne vlasti i poduzeća koja obavljaju rizične poslove obrade podataka moraju imenovati službenike za zaštitu osobnih podataka;
 • - veće novčane kazne za prekršaje, budući da će nadzorno tijelo za najteže povrede moći moći izreći novčanu kaznu u visini do 20.000.000 eura ili do 4% godišnjeg prometa u svijetu.
Na konferenciji ćete saznati novosti koje donose novi europski propisi u području zaštite osobnih podataka, što te izmjene znače i kako ih pripremiti. Iako je GDPR napisan tehnološki neutralno, donosi niz dodatnih zahtjeva s gledišta osiguranja zbirki i prava ispitanika te također na IT području. Stoga će se ovaj seminar usredotočiti na pravne i tehnološke aspekte novog zakonodavstva. Budući da nas prema GDPR još čeka Uredba o privatnost i elektroničkim komunikacijama, koja će regulirati marketing putem e-mail i korištenje kolačića, posebnu pozornost ćemo posvetiti tom sadržaju.
Predavači
dr. Nataša Pirc Musar
Law Firm Pirc Musar & Partners
Bruno Gencarelli
Head of Unit - International Data Flows and Pro- tection at European Commission - DG Justice and Consumers,
mag. Rosana Lemut Strle
Law Firm Pirc Musar & Partners
Tanja Pirc
Marketing Director, Info Hiša d.o.o.
Dubravka Dolenc
Info House Zagreb
Nevena Ružić
Deputy General Secretary, Information Commissioner of the Republic of Serbia and member of Convention 108 Bureau at Council of Europe
Eva Tomič
Slovenian ambassador to the Council of Europe, Reporteur Group on Legal Issues for the Committee of Ministers of the Council of Europe
Irena Jakša Zupančič
CEO Ascaldera
Ostali predavači
mag. Andrej Tomšič
Anto Rajkovača
Mojca Jarc
dr.sc. Dražen Lučić
Geraldine Proust
Dragana Hadžiosmanović
Maja Lubarda
Andreja Štirn
Maja Golovrški
Lorena Marciano
Bojana Pleterski
Darja Lončar Dušanović
Ann Cavoukian
Irena Jakša Zupančič
Dr. Rok Bojanc
Dalibor Kovačević
Ian Evans
Janez Stušek
Dr. sc. Snježana Bagić
Dr. Špelca Mežnar
Vedran Vusić
mag. Petra Lesjak Tušek
Saša Leković
Raspored
ČETVRTAK
12. travanj 2018
PETAK
13. travanj 2018
8.00 - 9.00
Doručak s Geraldinom Proustom, FEDMA i Lorenom Marciano
8.30-9.00
Prijava
9.00-9.30
Prvi govornik

Bruno Gencarelli, voditelj odjela - Međunarodni protok podataka i zaštita pri Europskoj komisiji - Glavna uprava za pravosuđe i potrošaće

Koja je vrijednost GDPR za EU i koje pravne i tehničke prepreke se mogu očekivati nakon 25. svibnja?

9.30-11.30
1. sekcija
Jesmo li spremni? Krenimo!

Pregled GDPR regulatora i nadležnih državnih službi uključenih u proces usvajanja Uredbe o privatnosti i elektroničkim komunikacijama

Dali GDPR pruža dovoljno nadležnosti agencijama za zaštitu osobnih podataka?

Kako će marketing odjelenja na podrućju e direktog marjetinga raditi posle usvajanja nove uredbe?

 1. mag. Andrej Tomšič, Deputy Information Commissioner, Republic of Slovenia
 2. 2. Anto Rajkovača, ravnatelj Agencije za zaštitu osobnih podataka (AZOP), Republika Hrvatska
 3. Mojca Jarc, sekretarka, Direktorat za informacijsko družbo, Ministrstvo za javno upravo RS
 4. dr.sc. Dražen Lučić, član Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost te član upravnog odbora BEREC-a, europskog regulatornog tijela za elektroničke komunikacije)

Voditeljica sekcije, mag. Rosana Lemut Strle, Law Firm Pirc Musar & Partners

11.30-12.30
Pauza
12.30-14.30
2 sekcija
Marketing nakon primjene GDPR - hoće li se to zanimanje potpuno preokrenuti?
 1. Geraldine Proust, EU Affairs Manager, CIPP/E Certified, FEDMA Federation of European Direct and Interactive Marketing
 2. Dragana Hadžiosmanović, Nestle Hrvatska
 3. Maja Lubarda, Založba Rokus Klett d.o.o.
 4. Andreja Štirn, Petrol

Voditeljica sekcije, Tanja Pirc, Marketing Director, Info Hiša d.o.o.

14.30-15.00
Pauza
15.00-17.00
3. sekcija
DPO - Službenik za zaštitu osobnih podataka - gdje krenuti i što nas čeka iza ugla?
 1. Maja Golovrški, Zavarovalnica Triglav
 2. Lorena Marciano, CISCO, DPO of the group for Europe and Russia
 3. Bojana Pleterski, Head of CRM Project, Mercator d.d.
 4. Darja Lončar Dušanović, DPO of Croatian Telecom

Voditeljica sekcije: Dubravka Dolenc, Info Hiša Zagreb

9.00 - 9.30
First glavni govor

Nevena Ružić,Deputy General Secretary, Information Commissioner of the Republic of Serbia and member of Convention 108 Bureau at Council of Europe

9.30 - 10.00
Drugi glavni govor

Eva Tomič, Slovenian ambassador to the Council of Europe, Reporteur Group on Legal Issues for the Committee of Ministers of the Council of Europe

10.00-12.00
4. sekcija
Moderne informacijske tehnologije i GDPR
 1. Ann Cavoukian, Former Ontario Information Commissioner, Cana- da, “Mother” of Privacy by Design concept
 2. Irena Jakša Zupančič, CEO, Ascaldera
 3. Dr. Rok Bojanc, ZZI d.o.o., Slovenija
 4. Dalibor Kovačević, Poštanska banka Hrvatske, Director of Corporate Security
 5. Ian Evans, generalni direktor One trust

Voditeljica sekcije: Irena Jakša Zupančič, CEO Ascaldera

12.00-12.30
Pauza
12.30-14.30
5. sekcija
Sloboda izražavanja i privatnost - vječni suparnici
 1. Janez Stušek, lawyer, Law Firm Stušek d.o.o.
 2. Dr. sc. Snježana Bagić, Constitutional Court Judge, Republic of Croatia
 3. Dr. Špelca Mežnar, Constitutional Court Judge, Republic of Slovenia
 4. Vedran Vusić, Attorney at Law, Law Firm Hanžeković & Partners
 5. mag. Petra Lesjak Tušek, President of Slovenian Journalist Association
 6. Saša Leković, President of Croatian Journalist Association

Okrugli stol: moderatorica dr. iur. Nataša Pirc Musar, Odvjetničko društvo Pirc Musar i partneri

Organizatori
Naši sponzori i partneri
Medijski partneri
© 2018 Info Hiša -Sva prava pridržana.
Uvjeti i odredbe
SLOSLOENGHR