Dnevi zasebnosti in svobode izražanja ter srečanje pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov Slovenije in Hrvaške

12. in 13. aprila 2018 na Mokricah

Družbe Info hiša Slovenija in Info House Zagreb 12. in 13. aprila 2018 na Mokricah prirejajo konferenco pred začetkom uporabe nove evropske Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki bo po 25. maju 2018 na področju varstva osebnih podatkov za upravljavce in obdelovalce uvedla precej novosti. Predstavljen bo tudi predlog Uredbe o zasebnosti in elektronskih komunikacijah.

Tematika

Evropski parlament je 14. aprila 2016 potrdil Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov, GDPR). Ta bo nadomestila nacionalne zakone o varstvu osebnih podatkov, v Sloveniji Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Ministrstvo za pravosodje RS je 4. oktobra 2017 že objavilo osnutek novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki bo usklajen z novim predpisom, še vedno pa bo urejal tudi področja, ki jih uredba ne (na primer biometrijo in videonadzor).

 

 • boljši nadzor državljanov nad svojimi osebnimi podatki in lažji dostop do njih ter strožja ureditev dolžnosti obveščanja posameznika o obdelavi njegovih osebnih podatkov;
 • pravica do pozabe oziroma izbrisa in pravica do prenosljivosti podatkov;
 • izrecna (informirana) privolitev za obdelavo osebnih podatkov, zaradi česar si podjetja ne bodo več mogla pomagati z “domnevno” privolitvijo;
 • obvezno obvestilo o vdoru v zbirke osebnih podatkov v 72 urah;
 • imenovanje uradne osebe za varstvo podatkov pri javnih organih in podjetjih, ki opravljajo tvegane postopke obdelave podatkov;
 • višje kazni za prekrške, saj bo nadzorni organ za najhujše kršitve lahko izrekel kazen v znesku do 20.000.000 evrov oziroma do 4 odstotke letnega svetovnega prometa podjetja.

 

Na konferenci bodo predavatelji predstavili novosti, ki jih prinašata nova evropska predpisa s področja varstva osebnih podatkov, in njihov pomen ter pojasnili, kako se pripraviti nanje. Splošna uredba je napisana tehnološko nevtralno, vendar vsebuje številne dodatne zahteve, povezane z zavarovanjem zbirk in pravicami posameznika, med drugim na področju IT. Zato bodo obravnavani tako pravni kot tehnološki vidiki nove zakonodaje. Ker se po uvedbi Splošne uredbe obeta še Uredba o zasebnosti in elektronskih komunikacijah, ki bo urejala trženje po e-pošti in uporabo piškotkov, bo pozornost namenjena tudi tej vsebini.

Urnik konference

8.00 - 9.00
Zajtrk z Geraldine Proust, FEDMA in Loreno Marciano, CISCO - upon invitation only
8.30 - 9.00
Registracija
9.00 - 9.30
Uvodni nagovor
9.30 - 11.30
1. sekcija Smo pripravljeni? Štartamo 25.5.2018!

Pogled regulatorjev GDPR in pristojnih vladnih služb, ki sodelujejo v procesu sprejemanja Uredbe o zasebnosti in elektronskih komunikacijah

Pregled GDPR regulatora i nadležnih državnih službi uključenih u proces usvajanja Uredbe o privatnosti i elektroničkim komunikacijama

View of GDPR Regulators and competent government departments involved in the process of adopting the Regulation on privacy and electronic communications

 1. mag. Andrej Tomšič, namestnik Informacijske pooblaščenke Republike Slovenije
 2. Anto Rajkovača, ravnatelj Agencije za varstvo osebnih podatkov (AZOP), Republika Hrvatska
 3. Mojca Jarc, sekretarka, Direktorat za informacijsko družbo, Ministrstvo za javno upravo RS
 4. dr.sc. Dražen Lučić, nekdanji predsednik Sveta HAKOM (Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti
Vodja sekcije, mag. Rosana Lemut Strle, Odvetniška družba Pirc Musar & partnerji
11.30 - 12.30
Odmor
12.30 - 14.30
2. sekcija Marketing po novem – ali GDPR to stroko postavlja na glavo?
 1. Geraldine Proust, EU Affairs Manager, CIPP/E Certified, FEDMA Federation of European Direct and Interactive Marketing
 2. Dragana Hadžiosmanović, Nestle Hrvatska
 3. Maja Lubarda, Založba Rokus Klett d.o.o.
 4. Andreja Štirn, Petrol
Vodja sekcije, Tanja Pirc, Direktorica marketinga, Info Hiša d.o.o.
14.30 - 15.00
Odmor
15.00 - 17.00
3. sekcija DPO - pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov - kako naj začnem in kaj me čaka?
 1. Maja Golovrški, Zavarovalnica Triglav
 2. Lorena Marciano, CISCO, DPO skupine za Evropo in Rusijo
 3. Bojana Pleterski, direktorica CRM projekta, Mercator d.d.
 4. Darja Lončar Dušanović, DPO hrvaškega Telekoma
Vodja sekcije: Dubravka Dolenc, Info House Zagreb
9.00 - 9.30
Prvi uvodni nagovor
Nevena ružić, Namestnica generalnega sekretarja, informacijski pooblaščenec Republike Srbije in članica biroja za konvencijo 108 pri svetu Evrope
9.30 - 10.00
Drugi uvodni nagovor
Eva Tomič, slovenska veleposlanica pri Svetu Evrope, Reporteur Group on Legal Issues – poročevalska skupina odbora ministrov Sveta Evrope
10.00 - 12.00
4. sekcija Moderne informacijske tehnologije in GDPR
 1. Ann Cavoukian, nekdanja kanadska informacijska pooblaščenka, »mati« koncepta Privacy by Design
 2. Irena Jakša Zupančič, CEO, Ascaldera
 3. Dr. Rok Bojanc, ZZI d.o.o., Slovenija
 4. Dalibor Kovačević, Poštanska banka Hrvatske, Direktor Ureda za korporativnu sigurnost
 5. Ian Evans, generalni direktor One trust
Vodja sekcije: Irena Jakša Zupančič, direktorica Ascaldere
12.00 - 12.30
Odmor
12.30 - 14.30
5. sekcija Svoboda izražanja in zasebnost - večna sovražnika
 1. Janez Stušek, odvetnik, Odvetniška pisarna Stušek d.o.o.
 2. Dr. sc. Snježana Bagić, ustavna sodnica, Republika Hrvaška
 3. Dr. Špelca Mežnar, ustavna sodnica, Republika Slovenija
 4. Vedran Vusić, odvetnik, Odvetniška družba Hanžeković & partnerji
 5. mag. Petra Lesjak Tušek, predsednica Društva novinarjev Slovenije
 6. Saša Leković, predsednik Hrvaškega novinarskega društva
VODJA: dr. Nataša Pirc Musar, Odvetniška družba Pirc Musar & partnerji

Organizatorji

Naši pokrovitelji in partnerji

Medijski partnerji