Dani privatnosti i slobode izražavanja / Susret službenika za zaštitu podataka

Društvo Info House Slovenija te Info House Zagreb 12. i 13. travnja 2018. organiziraju veliku konferenciju u Mokricama prije primjene nove europske Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) koja na području zaštite osobnih podataka 25. svibanj 2018 donosi novosti za voditelje obrade i izvršitelje. Na Konferenciji će se također predstaviti prijedlog nove Uredbe o privatnosti i elektroničkim komunikacijama.

Tema

Europski parlament je 14. travnja 2016. godine potvrdio Uredbu Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i slobodnog kretanja istih – Opća uredba o zaštiti podataka. GDPR će nasljediti Direktivu 95/46/EZ i posljedično nacionalne zakone o zaštiti osobnih podataka, u Sloveniji Zakon o zaštiti osobnih podataka (ZZOP-1). Ministarstvo pravosuđa već je 4. listopada 2017. godine objavilo nacrt novog Zakona o zaštiti osobnih podataka (ZZOP-2) koji mora biti u skladu s GDPR te će regulirati područja koja GDPR ne uređuje (npr. biometrika i video nadzor).

Najvažnije novosti Opće uredbe su:

 • bolja kontrola građana nad svojim osobnim osobnim podacima i lakši pristup njima te stroža regulacija dužnosti obavještavanja ispitanika o obradi njegovih osobnih podataka;
 • pravo na zaborav ili brisanje i pravo na prijenos podataka;
 • izričiti (informirani) pristanak na obradu osobnih podataka, što znači da se poduzeća više neće moći osloniti na “navodni pristanak”;
 • obavijest o upadu u zbirke osobnih podataka u roku od 72 sata;
 • javne vlasti i poduzeća koja obavljaju rizične poslove obrade podataka moraju imenovati službenike za zaštitu osobnih podataka;
 • veće novčane kazne za prekršaje, budući da će nadzorno tijelo za najteže povrede moći moći izreći novčanu kaznu u visini do 20.000.000 eura ili do 4% godišnjeg prometa u svijetu.

Na konferenciji ćete saznati novosti koje donose novi europski propisi u području zaštite osobnih podataka, što te izmjene znače i kako ih pripremiti. Iako je GDPR napisan tehnološki neutralno, donosi niz dodatnih zahtjeva s gledišta osiguranja zbirki i prava ispitanika te također na IT području. Stoga će se ovaj seminar usredotočiti na pravne i tehnološke aspekte novog zakonodavstva. Budući da nas prema GDPR još čeka Uredba o privatnost i elektroničkim komunikacijama, koja će regulirati marketing putem e-mail i korištenje kolačića, posebnu pozornost ćemo posvetiti tom sadržaju.

Predavači

dr. NATAŠA PIRC MUSAR

dr. NATAŠA PIRC MUSAR

programska vodja, Odvetniška družba Pirc Musar & Lemut Strle

Nataša Pirc Musar, PhD

Nataša Pirc Musar, PhD

programme commitee chair, law firm Pirc Musar & Lemut Strle

Dr. Nataša Pirc Musar

Dr. Nataša Pirc Musar

voditelj programa, Odvjetničko društvo Pirc Musar & Lemut Strle

Др. Наташа Пирч Мусар

Др. Наташа Пирч Мусар

програмски менаџер, Адвокатска фирма Пирц Мусар & Лемут Стрле

Prof. Dr. Matthias Prinz LL.M.

Prof. Dr. Matthias Prinz LL.M.

profesor medijskega prava, odvetnik monaške princese Caroline

Prof. Dr. Matthias Prinz LL.M.

Prof. Dr. Matthias Prinz LL.M.

attorney at law of HRH the Princess of Hannover

Prof. Dr. Matthias Prinz LL.M.

Prof. Dr. Matthias Prinz LL.M.

Profesor medijskog prava, odvjetnik monaške princeze Caroline

Проф. Др. Маттхиас Принз ЛЛ.М.

Проф. Др. Маттхиас Принз ЛЛ.М.

Професор по медиумски права, адвокат на монашката принцеза Каролина

ALESSANDRO MANTELERO

ALESSANDRO MANTELERO

poročevalec za varstvo podatkov Sveta Evrope o vplivih umetne inteligence (AI)

Alessandro Mantelero, PhD

Alessandro Mantelero, PhD

associate professor of Civil Law at the Polytechnic University in Turin, Council of Europe Rapporteur on Artificial Intelligence

Alessandro Mantelero

Alessandro Mantelero

izvanredni profesor za građansko pravo na Politehničkom fakultetu u Torinu

Др. АЛЕСАНДРО МАНТЕЛЕРО

Др. АЛЕСАНДРО МАНТЕЛЕРО

известувач за заштита на податоците на Советот на Европа за ефектите од вештачката интелигенција (АИ)

UTE KALLENBERGER

UTE KALLENBERGER

vodja inšpekcij pri EDPS

UTE KALLENBERGER

UTE KALLENBERGER

head of inspections, EDPS

УТЕ КАЛЛЕНБЕРГЕР

УТЕ КАЛЛЕНБЕРГЕР

pаководител на инспекција на ЕДПС

UTE KALLENBERGER

UTE KALLENBERGER

voditeljica inspekcije pri EDPS-u

Mathieu Guillemin

Mathieu Guillemin

pravni svetovalec UEFA

Mathieu Guillemin

Mathieu Guillemin

legal counsel, UEFA

Матхиеу Гуиллемин

Матхиеу Гуиллемин

правен советник на УЕФА

Mathieu Guillemin

Mathieu Guillemin

pravni savjetnik UEFA

Dr. Zoe Kardasiadou

Dr. Zoe Kardasiadou

EDPB

Zoe Kardasiadou, PhD

Zoe Kardasiadou, PhD

EDPB

Др. Зое Кардасиадоу

Др. Зое Кардасиадоу

ЕДПБ

Dr. Zoe Kardasiadou

Dr. Zoe Kardasiadou

EDPB

IRENE LOUIZIDOU NICOLAIDOU

IRENE LOUIZIDOU NICOLAIDOU

Informacijska pooblaščenka Cipra

IRENE LOUIZIDOU NICOLAIDOU

IRENE LOUIZIDOU NICOLAIDOU

Information Commissioner of Cyprus

ИРЕНЕ ЛОУИЗИДОУ НИЦОЛАИДОУ

ИРЕНЕ ЛОУИЗИДОУ НИЦОЛАИДОУ

комесарка на надзорен орган за заштита на лични податоци Кипар

IRENE LOUIZIDOU NICOLAIDOU

IRENE LOUIZIDOU NICOLAIDOU

Povjerenica za informiranje Cipra

Raspored

8.00 - 9.00
Doručak s Geraldinom Proustom, FEDMA i Lorenom Marciano
8.30 - 9.00
Prijava
9.00 - 9.30
Prvi govornik
9.30 - 11.30
1. sekcija
Jesmo li spremni? Krenimo!

Pregled GDPR regulatora i nadležnih državnih službi uključenih u proces usvajanja Uredbe o privatnosti i elektroničkim komunikacijama

Dali GDPR pruža dovoljno nadležnosti agencijama za zaštitu osobnih podataka?

Kako će marketing odjelenja na podrućju e direktog marjetinga raditi posle usvajanja nove uredbe?

 1. mag. Andrej Tomšič, Deputy Information Commissioner, Republic of Slovenia
 2. 2. Anto Rajkovača, ravnatelj Agencije za zaštitu osobnih podataka (AZOP), Republika Hrvatska
 3. Mojca Jarc, sekretarka, Direktorat za informacijsko družbo, Ministrstvo za javno upravo RS
 4. dr.sc. Dražen Lučić, član Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost te član upravnog odbora BEREC-a, europskog regulatornog tijela za elektroničke komunikacije)
Voditeljica sekcije, mag. Rosana Lemut Strle, Law Firm Pirc Musar & Partners
11.30 - 12.30
Pauza
12.30 - 14.30
2 sekcija
Marketing nakon primjene GDPR - hoće li se to zanimanje potpuno preokrenuti?
 1. Geraldine Proust, EU Affairs Manager, CIPP/E Certified, FEDMA Federation of European Direct and Interactive Marketing
 2. Dragana Hadžiosmanović, Nestle Hrvatska
 3. Maja Lubarda, Založba Rokus Klett d.o.o.
 4. Andreja Štirn, Petrol
Voditeljica sekcije, Tanja Pirc, Marketing Director, Info Hiša d.o.o.
14.30 - 15.00
Pauza
15.00 - 17.00
3. sekcija
DPO - Službenik za zaštitu osobnih podataka - gdje krenuti i što nas čeka iza ugla?
 1. Maja Golovrški, Zavarovalnica Triglav
 2. Lorena Marciano, CISCO, DPO of the group for Europe and Russia
 3. Bojana Pleterski, Head of CRM Project, Mercator d.d.
 4. Darja Lončar Dušanović, DPO of Croatian Telecom
Voditeljica sekcije: Dubravka Dolenc, Info Hiša Zagreb
9.00 - 9.30
First glavni govor
Nevena Ružić,Deputy General Secretary, Information Commissioner of the Republic of Serbia and member of Convention 108 Bureau at Council of Europe
9.30 - 10.00
Drugi glavni govor
Eva Tomič, Slovenian ambassador to the Council of Europe, Reporteur Group on Legal Issues for the Committee of Ministers of the Council of Europe
10.00 - 12.00
4. sekcija
Moderne informacijske tehnologije i GDPR
 1. Ann Cavoukian, Former Ontario Information Commissioner, Cana- da, “Mother” of Privacy by Design concept
 2. Irena Jakša Zupančič, CEO, Ascaldera
 3. Dr. Rok Bojanc, ZZI d.o.o., Slovenija
 4. Dalibor Kovačević, Poštanska banka Hrvatske, Director of Corporate Security
 5. Ian Evans, generalni direktor One trust
Voditeljica sekcije: Irena Jakša Zupančič, CEO Ascaldera
12.00 - 12.30
Pauza
12.30 - 14.30
5. sekcija
Sloboda izražavanja i privatnost - vječni suparnici/div>
 1. Janez Stušek, lawyer, Law Firm Stušek d.o.o.
 2. Dr. sc. Snježana Bagić, Constitutional Court Judge, Republic of Croatia
 3. Dr. Špelca Mežnar, Constitutional Court Judge, Republic of Slovenia
 4. Vedran Vusić, Attorney at Law, Law Firm Hanžeković & Partners
 5. mag. Petra Lesjak Tušek, President of Slovenian Journalist Association
 6. Saša Leković, President of Croatian Journalist Association
VODJA: dr. Nataša Pirc Musar, Odvetniška družba Pirc Musar & partnerji

Organizatori

Naši sponzori i partneri

Medijski partneri