O dogodku

Dnevi prava zasebnosti in svobode izražanja

Srečanje pooblaščenih oseb in drugih strokovnjakov za varstvo osebnih podatkov Slovenije, Hrvaške in Srbije.

Družbe Info hiša Slovenija, Ascaldera in Info House Zagreb 12. in 13. aprila 2018 na Mokricah organizirajo konferenco pred začetkom upo rabe nove evropske Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki bo po 25. maju 2018 na področju varstva osebnih podatkov prinesla precej novosti.

Vrhunski strokovnjaki bodo spregovorili o prednostih in pasteh GDPRa. Pozornost bomo namenili tudi Uredbi o zasebnosti in elektronskih komunikacijah, ki bo urejala trženje po e-pošti in uporabo piškotkov. Srečanje najboljših strokovnjakov in podjetij iz Slovenije in Hrvaške, ki se že aktivno pripravljajo na novo zakonodajo.

PREDAVATELJEV

DNI

SEKCIJ

Prijava na konferenco

Konferenca se bo odvijala v četrtek 12. aprila med 9:00 in 17:00 uro ter v petek 13. aprila med 9:00 in 15:00 uro

*V ceno so vključena vsa predavanja, kosilo v četrtek, v petek brunch in tudi nekaj drugih prigrizkov. V četrtek zvečer bo zabavno.

REDNA PRIJAVA
450 €
brez DDV
PRIJAVA

Predlagamo nastanitev v Hotelu Golf Grad Mokrice, možne pa so tudi druge nastanitve.

Tema konference

Evropski parlament je 14. aprila 2016 potrdil Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov – GDPR. Ta bo nadomestila nacionalne zakone o varstvu osebnih podatkov, v Sloveniji Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Ministrstvo za pravosodje RS je oktobra 2017 že objavilo prvi osnutek novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in konec januarja še drugega. ZVOP-2 bo usklajen z GDPR, še vedno pa bo urejal tudi področja, ki jih uredba ne (na primer biometrijo in videonadzor). Hrvaška je prvi osnutek novega zakona objavila 21.2.2018.

Najpomembnejše novosti Splošne uredbe so:
 • boljši nadzor državljanov nad svojimi osebnimi podatki,
 • pravica do pozabe oziroma izbrisa in pravica do prenosljivosti podatkov,
 • izrecna (informirana) privolitev za obdelavo osebnih podatkov,
 • obvezno obvestilo o vdoru v zbirke osebnih podatkov v 72 urah,
 • imenovanje pooblaščene osebe za varstvo podatkov pri javnih organih in podjetjih, ki opravljajo tvegane postopke obdelave podatkov,
 • višje kazni za prekrške – v znesku do 20.000.000 evrov oziroma do 4 odstotke letnega svetovnega prometa podjetja.

Na konferenci bodo predavatelji predstavili novosti, ki jih prinašata nova evropska predpisa s področja varstva osebnih podatkov, in njihov pomen ter pojasnili, kako se pripraviti nanje. Splošna uredba je napisana tehnološko nevtralno, vendar vsebuje številne dodatne zahteve, povezane z zavarovanjem zbirk in pravicami posameznika, med drugim na področju IT. Zato bodo obravnavani tako pravni kot tehnološki vidiki nove zakonodaje.

Ker se po uvedbi Splošne uredbe obeta še Uredba o zasebnosti in elektronskih komunikacijah, ki bo urejala trženje po e-pošti in uporabo piškotkov, bo pozornost namenjena tudi tej vsebini.

Urnik konference

8.00–9.00
Zajtrk za člane DPO Kluba Slovenija in Hrvaška (z vabilom)

Kolikšna je vrednost GDPR za EU in kakšne pravne in tehnološke ovire lahko pričakujemo po maju 2018?

Bruno Gencarelli, Generalni direktorat za pravosodje in potrošnike Evropske komisije, vodja oddelka za varstvo osebnih podatkov

Pogled regulatorjev GDPR in pristojnih vladnih služb, ki sodelujejo v procesu sprejemanja Uredbe o zasebnosti in elektronskih komunikacijah

 

 1. mag. Andrej Tomšič, namestnik Informacijske pooblaščenke Republike Slovenije  Kaj bodo nadzorniki počeli po maju 2018, kje pričakujemo največ težav v praksi
 2. Anto Rajkovača, ravnatelj Agencije za zaštitu osobnih podataka (AZOP), Republika Hrvatska – Ali GDPR daje dovolj pristojnosti nadzornim organom?
 3. Bojan Križ, direktor Direktorata za informacijsko družbo, Ministrstvo za javno upravo RS – Bo nova e Privacy uredba (uredba o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) glede varstva osebnih podatkov boljša od stare direktive?
 4. dr. sc. Dražen Lučić, nekdanji predsednik Sveta HAKOM (Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Croatian Regulatory Authority for Network Industries, član Nacionalnoga sveta za kibernetsko varnost in član upravnega odbora BEREC-a, evropskega nadornega telesa za elektronske komunikacije) – Kako bo regulirana uporaba e-poštnih naslovov po sprejemu Uredbe o zasebnosti in elektronskih komunikacijah in kako se bodo nadzorni organi borili proti SPAM-u?
Vodja sekcije: mag. Rosana Lemut Strle, Odvetniška družba Pirc Musar & partnerji
11.30-12.30
Odmor
 1. Geraldine Proust, EU Affairs Manager, CIPP/E Certified, FEDMA Federation of European Direct and Interactive Marketing – Neposredno in vedenjsko trženje in pogled v ozadje sprejemanja Uredbe o zasebnosti in elektronskih komunikacijah v Bruslju
 2. Dragana Hadžiosmanović,  Nestlé Hrvatska – Prilaganje na GDPR – lokalni in globalni izzivi korporacije
 3. Marjan Osvald, Pošta Slovenije – Varnost pisma v digitalnem svetu: GDPR – nevarnost ali priložnost?
 4. Andreja Štirn, Petrol – Gospodarjenje s podatki v dobi digitalizacije – kako se tega lotiti v luči nove zakonodaje
Vodja sekcije: Tanja Pirc, direktorica marketinga, Info hiša d.o.o.
14.30-15.00
Odmor
 1. Maja Golovrški – Zavarovalnica Triglav – Zavarovalnice in profiliranje posameznikov – ali je zakonit interes pravi pravni temelj?
 2. Lorena Marciano, CISCO, DPO skupine za Evropo in Rusijo – Kako se DPOji v multinacionalkah pripravljajo na skok v GDPR ero
 3. Bojana Pleterski, direktorica CRM projekta, Mercator d.d. – GDPR in izzivi za klube zvestobe
 4. Darja Lončar Dušanović, DPO hrvaškega Telekoma – Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov in izzivi v komunikaciji z zaposlenimi in zunanjo javnostjo
Vodja sekcije: Dubravka Dolenc, Info House Zagreb
20.00 - 22.00
Večerni zabavni program
9.00 - 9.30
Prvi uvodni nagovor

Vpliv GDPR na Konvencijo 108 o varstvu posameznika glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov in kako se na moderne tehnologije in izzive za pravico do varstva osebnih podatkov odziva mednarodna politika

Nevena Ružić, Namestnica generalnega sekretarja, Informacijski pooblaščenec Republike Srbije in članica Biroja za Konvencijo 108 pri Svetu Evrope

Kako se Svet Evrope loteva prenove Konvencije 108 o varstvu posameznika glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov

Eva Tomič, slovenska veleposlanica pri Svetu Evrope, Repporteur – Group on Legal Issues – poročevalska skupina odbora ministrov Sveta Evrope
 1. Ann Cavoukian, nekdanja kanadska informacijska pooblaščenka, »mati« koncepta Privacy by Design – Kako v podjetju uvesti Privacy by Design – 20 minut v angleščini prek video povezave
 2. Irena Jakša Zupančič, CEO, Ascaldera – Kibernetska varnost v luči GDPR
 3. Dr. Rok Bojanc, ZZI d.o.o., Slovenija – Zagotavljanje varnosti in varovanje osebnih podatkov v gospodarstvu
 4. Dalibor Kovačević, Poštanska banka Hrvatske, Direktor Ureda za korporativnu sigurnost – GDPR proti varnosti – izzivi današnjega časa
Vodja sekcije: Irena Jakša Zupančič, direktorica Ascaldere
12.00-12.30
Odmor
 1. Janez Stušek, odvetnik, Odvetniška pisarna Stušek d.o.o.
 2. Dr. sc. Snježana Bagić, ustavna sodnica, Republika Hrvaška
 3. Dr. Špelca Mežnar, ustavna sodnica, Republika Slovenija
 4. Vedran Vusić, odvetnik, Odvetniška družba Hanžeković & partnerji
 5. mag. Petra Lesjak Tušek, predsednica Društva novinarjev Slovenije
 6. Saša Leković, predsednik Hrvaškega novinarskega društva
Vodja: dr. Nataša Pirc Musar, Odvetniška družba Pirc Musar & partnerji

Zakon o varstvu osebnih podatkov – ali je besedilo, ki ga bo obravnaval Državni zbor, v celoti usklajeno z GDPR? Kaj so bistvene novosti, ki jih je predlagatelj vnesel v besedilo po drugi javni obravnavi. Peter Pavlin se nam pridruži, če bo zakon pravočasno prispel do poslanskih klopi.

Peter Pavlin, Ministrstvo za pravosodje (TBC)

Vodje sekcij in uvodni govorniki

Géraldine Proust

Vodja oddelka za EU zadeve, CIPP/E, FEDMA - Federation of European Direct and Interactive Marketing

Géraldine se osredotoča na posodabljanje kodeksa ravnanja FEDMA, ki ga je odobrila Delovna skupina iz člena 29, splošno uredbo o varstvu podatkov in vprašanja potrošnikov na enotnem digitalnem trgu. Geraldine predstavlja FEDMA pri strokovni skupini Evropske komisije za izvajanje GDPR in preverjanje skladnosti pravnega reda Skupnosti o varstvu potrošnikov.

  Nevena Ružić

  Članica Biroja za Konvencijo 108 pri Svetu Evrope

  Nevena Ružić je vodja oddelka za skladnost pri srbskem Informacijskem pooblaščencu. Leta 2014 je postala članica Biroja za Konvencijo 108, ki je svetovalno telo Sveta Evrope. Po izobrazbi je magistrica prava, magistrirala je na Univerzi v Leedsu v Veliki Britaniji.

   Eva Tomič

   Slovenska veleposlanica pri Svetu Evrope

   Eva Tomič je veleposlanica pri Svetu Evrope od leta 2015. Pred tem je delala na Stalni misiji Slovenije pri Uradu OZN v Ženevi. Med prejšnjimi službovanji, dvakrat na Stalni misiji Slovenije pri OZN v New Yorku, je bila med drugim podpredsednica Odbora Generalne skupščine OZN za človekove pravice in humanitarna vprašanja.

    BRUNO GENCARELLI

    Generalni direktorat za pravosodje in potrošnike Evropske komisije, vodja oddelka za varstvo osebnih podatkov

    G. Gencarelli vodi oddelek za varstvo osebnih podatkov pri Evropski komisiji (DG Justice and Consumers). Kot vodja tega oddelka je vodil delegacijo Evropske komisije v medresorskih pogajanjih med Evropskim parlamentom in Svetom EU, ki so se zaključila s sprejemom EU reforme varstva osebnih podatkov.

     Tanja Pirc

     Direktorica marketinga, Info Hiša d.o.o.

     Tanja v Info hiši opravlja delo direktorice marketinga. V marketingu ima več kot 15 let izkušenj. Znanje si je pridobila z vodenjem projektov v Mercatorju in kot vodja marketinga v Semenarni, Planetu GV in Šampionki. Ima pridobljen naziv dodatne kvalifikacije Strokovnjak za varstvo osebnih podatkov - SVOP/DK.

      IRENA JAKŠA ZUPANČIČ

      direktorica Ascaldera d.o.o.

      Irena je v IT industriji že od leta 1995, ko se je zaposlila na Hermes Softlabu. Od leta 2010 do 2014 je v družbi Hewlett Packard skrbela za projekte, leta 2014 pa je ustanovila družbo As-Cal, danes Ascaldera. Ukvarja se s kibernetsko varnostjo.

       DUBRAVKA DOLENC

       pravnica, direktorica Info House Zagreb

       Dubravka je končala jezikoslovno gimnazijo in pravno fakulteto v Zagrebu. Bila je namestnica ravnatelja hrvaške Agencije za varstvo osebnih podatkov (AZOP). Ukvarja se s pravom varstva osebnih podatkov in dostopom do informacij javnega značaja, svoje strokovno delo je posvečala tudi kampanjam proti sovražnemu govoru na internetu.

        MAG. ROSANA LEMUT STRLE

        Odvetnica, Odvetniška družba Pirc Musar & partnerji, CIPP/E, CIPP/M

        Rosana je bila Natašina namestnica pri informacijskem pooblaščencu in se s pravico do varstva osebnih podatkov ukvarja 15 let. Poleg znanja s tega področja ima širok spekter pravnega znanja tudi z drugih področij, predvsem upravnega, delovnega in civilnega prava.

         DR. NATAŠA PIRC MUSAR

         Odvetnica, Odvetniška družba Pirc Musar & partnerji

         Nataša ima 15 let izkušenj na področju varstva osebnih podatkov. Dva mandata je bila informacijska pooblaščenka, tudi po izteku mandata svojo kariero posveča pravici do zasebnosti in drugim človekovim pravicam ter medijskemu pravu.
          mag. Andrej Tomšič, namestnik informacijske pooblaščenke Republike Slovenije
          Anto Rajkovača, ravnatelj hrvaške Agencije za varstvo osebnih podatkov (AZOP)
          mag. Bojan Križ, direktor direktorata za informacijsko družbo, ministrstvo za javno upravo, Slovenija
          dr.sc. Dražen Lučić, predsednik sveta HAKOM, hrvaška agencija za telekomunikacije
          Geraldine Proust, FEDMA, Federation of European Direct and Interactive Marketing
          Dragana Hadžiosmanović, Nestle Hrvaška
          Marjan Osvald, Pošta Slovenije
          Andreja Štirn, Petrol, Slovenija
          Maja Golovrški, Zavarovalnica Triglav, Slovenija
          Lorena Marciano, DPO, Evropa in Rusija, CISCO
          Bojana Pleterski, Mercator, Slovenija
          Darja Lončar Dušanović, Hrvaški Telekom
          Ann Cavoukian, Privacy by Design Centre of Excellence at Ryerson University, Kanada
          Dr. Rok Bojanc, ZZi d.o.o.
          Dalibor Kovačević, Hrvaška poštna banka
          Dr. Rok Čeferin, odvetnik, Odvetniška družba Čeferin in partnerji
          Dr. sc. Snježana Bagić, ustavna sodnica, hrvaško ustavno sodišče
          Dr. Špelca Mežnar, ustavna sodnica, slovensko Ustavno sodišče
          Vedran Vusić, odvetnik, Odvetniška družba Hanžeković in partnerji
          mag. Petra Lesjak Tušek, predsednica Društva novinarjev Slovenije
          Saša Leković, predsednik Hrvaškega društva novinarjev

          Organizatorji dogodka

          Info Hiša, svetovanje in izobraževanje d.o.o.

          Info hiša je specializirana za področje varstva osebnih podatkov. V naši ekipi so pravnice in IT strokovnjaki, ki vam lahko pomagajo pri reševanju zapletov na področju zavarovanja (data security) in varstva osebnih podatkov (data protection). Naše znanje se razteza tudi na odlično poznavanje nove evropske Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov. Info hiša d.o.o. ima skupaj s partnerjem družbo Ascaldera d.o.o. ustanovljena podjetja tudi na Hrvaškem, v Srbiji in Makedoniji.
          Direktorica: Tina Kraigher Mišič
          Likozarjeva 14, 1000 Ljubljana
          +386 1 23 55 036
          Davčna št.: SI47742640
          Matična št.: 7235348000

          Soorganizator dogodka

          Pokrovitelji

          Medijski partnerji